Wydarzenia branżowe | Nagrody i wyróżnienia  (2021-07-23)  

Wyniki 22 edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020

Organizatorzy podali do publicznej wiadomości wyniki Konkursu „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2020 roku” i „Najlepszą inwestycję oświetleniową 2020 roku.”

 
    


W tym roku Komisja postanawia ustanowić Nagrodę Specjalną im. Alicji Peczyńskiej za nieprzeciętne i niestandardowe rozwiązania oświetleniowe w zakresie oświetlenia i iluminacji mogące być przykładem innowacyjnego podejścia do problemów oświetlenia i techniki świetlnej.
 
 
Tytuł „Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2020 r.” przyznano Katolickiej Parafii Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie  za „Iluminację zewnętrzną budynku Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie oraz oświetlenie wewnętrzne Bazyliki”.
 
Oświetlenie elewacji i wnętrza Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie wykonano w ramach kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich. Iluminacja zewnętrzna Katedry wydobywa ukryte piękno bryły zabytku w przestrzeni miasta, idealnie konturuje detale architektoniczne, przykuwa uwagę i zachwyca wysublimowaną prostotą. Barwa światła została idealnie zharmonizowana z barwą materiału elewacji. Wnętrze oświetlono w sposób głęboko przemyślany, z uwzględnieniem wielu scen świetlnych, z możliwością kontroli poziomów oświetlenia dla różnych części Świątyni związanych z jej funkcjami liturgicznymi. Oświetleniem wyeksponowano elementy architektury i miejsca szczególne, takie jak ołtarz główny, ołtarze boczne, obrazy, chór.
Całość zachwyca rozmachem a jednocześnie subtelną prostotą i stwarza realizację obiektu sakralnego na najwyższym światowym poziomie.
 
 
II nagrodę w kategorii „Iluminacja wszelkiego rodzaju obiektów architektonicznych, kulturalnych oraz obiektów artystycznych” otrzymała firma ETEC Sp. z o.o. za „Iluminację przestrzeni publicznej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie.”
 
Uzyskano bardzo dobre efekty oświetleniowe podkreślając za pomocą światła fasadę, wieżę
i ściany boczne kościoła nadając mu w ten sposób niepowtarzalny charakter w porze nocnej. Starannie i bardzo ekonomicznie usytuowano oprawy oświetleniowe. Zadbano o estetykę prowadzenia instalacji zasilającej.

 
 
W kategorii „Oświetlenie dróg i terenów publicznych”:
 
I nagrodę przyznano Urzędowi Miasta Bielsk Podlaski za „Modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta Bielsk Podlaski”.

 
Komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę kompleksowość wykonanej inwestycji. Wykonano nie tylko wymianę wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, ale również zapewniono kompensację mocy biernej pojemnościowej, zastosowano urządzenia zmniejszające prąd rozruchowy opraw oraz automatykę niezbędną dla śledzenia i sterowania pracą tych opraw. Inwestycję wykonano
w oparciu o istniejące słupy i sieć oświetleniową, a mimo to uzyskano dobre efekty oświetleniowe. Dokonane działania zapewniły nie tylko spodziewane efekty finansowe zaraz po modernizacji, ale również przewidywane zmiany w opłatach za energię elektryczną w latach najbliższych.II nagrodę w kategorii „Oświetlenie dróg i terenów publicznych” otrzymała firma Pollight Sp. z o.o. za „Modernizację oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim”. Równocześnie firma Pollight otrzymała Nagrodę Związku Gmin Wiejskich RP za realizację modernizacji oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim.
 
Komisja wzięła pod uwagę uzyskane dobre efekty oświetleniowe oraz zastosowanie automatyki pozwalającej na indywidualne sterowanie każdą wymienianą oprawą. Uwzględniono trudności wynikające z konieczności doboru rozsyłu opraw do istniejących słupów, dzięki czemu uzyskano dobre efekty oświetleniowe. Dokonane działania zapewniły spodziewane efekty finansowe wynikające zarówno ze zmniejszenia mocy zainstalowanej nowych opraw, jak i oszczędności wynikających ze zmniejszania mocy za pomocą zastosowanej automatyki w czasie gdy natężenie ruchu na to pozwala.
 
 
II nagrodę w kategorii „Oświetlenie dróg i terenów publicznych” otrzymały ex aequo Urząd Gminy Pawłowice za „Budowę oświetlenia przy ul. Zawadzkiego z odcinkiem ul. Konopnickiej w Golasowicach oraz doświetlenie w rejonie skrzyżowania ul. Zawadzkiego i ul. Kraszewskiego.”
 
W ramach poprawy efektywności energetycznej oświetlenia drogowego, zrealizowano wymianę
i modernizację oświetlenia drogowego w różnych części gminy Pawłowice. Oprawy oświetleniowe zostały wymienione na energooszczędne oprawy ledowe,  co pozwala na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Docenić należy staranność i profesjonalizm zrealizowanych inwestycji, uzyskanie bardzo dobrych parametrów oświetleniowych oraz aktywność inwestycyjną władz i służb technicznych gminy w zakresie oświetlenia.

 
 
III nagrodę otrzymuje Gmina Ożarów za „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów.”
 
Zadaniem Wykonawcy była wymiana opraw oświetleniowych przy zachowaniu istniejących słupów. Postawiono przed nim dwa cele: zwiększenie bezpieczeństwa na i w otoczeniu drogi oraz obniżenie energochłonności zainstalowanych punktów świetlnych.Oba cele zostały osiągnięte. Uzyskano dobry efekt oświetleniowy oraz znaczne obniżenie zużycia energii elektrycznej.
 
 
I nagrodę w kategorii „Oświetlenie zewnętrzne terenów miejskich i publicznych, terenów rekreacyjnych, parków i ogrodów oraz małej architektury” przyznano firmie ATM Lighting Sp. z o.o. za „Realizację oświetlenia Dworca PKP w Zielonej Górze.”
 
W ramach realizacji oświetlenia dworca PKP w Zielonej Górze wykonano oświetlenie peronów, zadaszonych wiat, łączników miedzy peronami i przejścia podziemnego. Zastosowano rozwiązania głęboko przemyślane, uwzględniające specyfikę obiektu kolejowego i uzyskano efekt idealnie oświetlonego dworca. Na szczególną uwagę zasługuje fakt indywidualnego rozwiązania sposobu mocowania opraw oświetlenia na peronach w dedykowanych podłużnych rynnach doskonale wpasowanych w architekturę wiat peronowych. Należy wyrazić uznanie dla starannego doboru parametrów (krzywych światłości i kątów rozsyłu) zastosowanych opraw, dzięki czemu uzyskano efekt idealnej równomierności na powierzchni peronów.
 
 
II nagrodę w kategorii „Oświetlenie zewnętrzne terenów miejskich i publicznych, terenów rekreacyjnych, parków i ogrodów oraz małej architektury” otrzymała Gmina Miasto Pionki za „Zielone Pionki” – obiekt I – Skwer (park) przy Al. Jana Pawła II w Pionkach.
 
Wykonując rewitalizację terenu umiejętnie dobrano i wkomponowano w przestrzeń latarnie
i słupki oświetleniowe. W porze nocnej uzyskano bardzo dobry efekt oświetleniowy zaznaczający przebieg alejek przy jednoczesnym doświetleniu otaczającej je zieleni. Zastosowane oświetlenie doskonale podkreśla walory użytkowe i rekreacyjne obiektu. Instalacja oświetleniowa  jest spójna, z użyciem nowoczesnych technologii, przez co zapewnia odpowiedni komfort funkcjonalny i użytkowy. W ocenie Komisji zaprezentowane oświetlenie wyróżnia się na tle przestrzeni miasta w aspekcie funkcjonalnym i estetycznym.

 
 
III nagrody nie przyznano.
 
 
I nagrodę w kategorii „Oświetlenie obiektów sportowych” przyznano Powiatowi Pilskiemu za „Odbudowę stadionu i montaż nowoczesnego oświetlenia stadionu powiatowego przy ul. Okrzei w Pile.”
 
Oświetlenie powiatowego stadionu sportowego w Pile wykonano jako kompleksową realizację dla płyty boiska, trybun, obszarów przy boisku do trenowania lekkoatletyki i terenów przyległych pełniących funkcję rekreacyjną. Poszczególne części kompleksu oświetlono stosownie do pełnionej funkcji, zapewniono możliwość zdalnego załączania i sterowania oświetleniem. Na szczególną uwagę zasługuje oświetlenie płyty boiska, które dzięki bardzo dobrze dobranym parametrom słupów oświetleniowych i opraw, charakteryzuje się uzyskaniem idealnej równomierności, barwy światła i natężenia oświetlenia. Pozwala to na użytkowanie boiska praktycznie przez całą dobę.
Uznanie budzi również zaangażowanie wszystkich osób związanych z modernizacją
i funkcjonowaniem kompleksu sportowego oraz szerokie otwarcie władz powiatu na praktycznie nieograniczoną dostępność obiektu dla mieszkańców Piły.

 
 
Nagrodę Specjalną – Nagrodę imienia Alicji Peczyńskiej otrzymała firma ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. za:
 
  1. Nowatorskie rozwiązania zastosowane przy iluminacji budynku nowej siedziby firmy.
  2. Starannie dobrane i dedykowane funkcjom pomieszczeń oświetlenie główne i miejscowe hal produkcyjnych wraz z oświetleniem części biurowej nowej siedziby. Zastosowane oprawy oświetleniowe  stanowią nie tylko istotny element architektury, ale i wyraz niezwykłej dbałości o dobre samopoczucie pracowników. Na uznanie zasługuje zastosowanie różnego rodzaju oświetlenia akcentowego oraz umiejętny dobór natężenia oświetlenia, z możliwością jego sterowania na płaszczyznach pionowych i poziomych, a także wykorzystanie światła o różnej barwie.
  3. Innowacyjne oświetlenie terenu zewnętrznego stanowiącego zaplecze firmy. Oświetlenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób indywidualny, dedykowany dla tego zakładu zapewniając bardzo dobrą warunki widzenia przy zapewnieniu wymaganej równomierności oświetlenia na terenie całego zakładu
 
Pani Alicja Peczyńska była ekspertem techniki świetlnej w zakresie oświetlenia zewnętrznego, wychowawcą paru pokoleń polskich oświetleniowców. Przez wiele lat była członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Przewodniczącą Komisji Oświetlenia Drogowego, a w latach 1987-90, Przewodniczącą PKOśw. Promowała nowe rozwiązania, zwracając uwagę nie tylko na potrzebę spełnienia wymagań określonych w normach, ale też zapewnienie dobrego komfortu widzenia.
Nagroda Specjalna Imienia Alicji Peczyńskiej została utworzona właśnie w celu promocji nowych, niestandardowych rozwiązań w zakresie oświetlenia budynków, dróg i miejsc użyteczności publicznej. Rozwiązania zastosowane w nowej siedzibie firmy ELMARCO spełniają kryteria stanowiące ideę utworzenia tej nagrody.
 
 
Nagrodę Specjalną otrzymało Miasto i Gmina Września za:
 
Kompleksowe oświetlenie budynku Domu Kultury w ramach całkowitego remontu budynku. Ze względu na mnogość funkcji, jaką pełni budynek Domu Kultury inwestycja wymagała zastosowania bardzo różnych form i rodzajów oświetlenia. Oświetlono pomieszczenia wewnętrzne o różnych funkcjach i przeznaczeniu, z iluminowano fasadę zewnętrzną wraz z wejściem do budynku, jak również oświetlono otoczenie budynku. Szczególną uwagę poświęcono sali widowiskowej. Wykonano oświetlenie sceniczne wykorzystujące najnowsze rozwiązania w zakresie kreowania przestrzeni scenicznej za pomocą światła. Bardzo staranie dobrano oświetlenie widowni. Cały system oświetlenia sali widowiskowej łącznie z oświetleniem dziennym (sterowany system rolet) został sprzężony w inteligentny system całkowicie  sterowany elektronicznie.
 
 
Komisja postanowiła nie przyznawać Tytułu NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2020 r.
 
 

Treści powiązane:Komentarze: