Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2021-07-06)   ROSA

Słupy oświetleniowe ROSA z potwierdzeniem cech bezpieczeństwa biernego

Na początku 2021 roku firma ROSA dokonała oceny produkowanych przez nią słupów oświetleniowych w zakresie cech bezpieczeństwa biernego wg najnowszego wydania europejskiej normy EN 12767:2019 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań.”

 


Testy dotyczące cech bezpieczeństwa biernego zostały przeprowadzone w TASS International, niezależnym laboratorium w Holandii, znanym z testów dla przemysłu motoryzacyjnego.
 
Jak potwierdziły wyniki testów, prawie wszystkie oświetleniowe słupy aluminiowe anodowane produkowane w firmie ROSA posiadają cechy bezpieczeństwa biernego. Dzięki tym właściwościom minimalizują skutki kolizji drogowych u osób biorących udział w takim zdarzeniu, co ma kolosalne znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 
Według wymagań normy EN 12767:2019 w sytuacji uderzenia przez pojazd słupy ROSA posiadają następujące właściwości funkcjonalne w zakresie bezpieczeństwa biernego klasyfikacji:
 
dla słupów oświetleniowych aluminiowych SAL cylindryczno-stożkowych, z podstawą, średnica przy podstawie Ø114, Ø120,
i Ø178 z wysięgnikami lub bez wysięgnika:
100-NE-B-S-SE-MD-0
70-NE-B-S-SE-MD-0
50-NE-B-S-SE-MD-0
(wg EN 12767:2007 odpowiednio 100NE3, 70NE3 oraz 50NE3)
dla słupów oświetleniowych alum. SAL i MAL cylindryczno-stożkowych od Ø114 do Ø225 mm wkopywanych do ziemi oraz SAL Ø176 (WŁ) oraz Ø180 (M, WŁN) z podstawą z wysięgnikami lub bez wysięgnika:
100-NE-C-S-SE-MD-0
70-NE-C-S-SE-MD-0
50-NE-C-S-SE-MD-0 
(wg EN 12767:2007 odpowiednio 100NE2, 70NE2 oraz 50NE2)


Oznacza to, że:  
  • potwierdzone zostały właściwości bezpieczeństwa biernego słupów ROSA dla prędkości 50 km/h, 70km/h oraz 100km/h
  • słupy Rosa zostały zaklasyfikowane do kategorii „nie pochłaniające energii”
  • poziom bezpieczeństwa słupów marki Rosa został określony jako B i C, czyli najwyższy do osiągnięcia dla produktów, jakimi są słupy oświetleniowe (kategoria A osiągalna jest tylko dla produktów z materiałów miękkich, odkształcalnych)
  • słupy Rosa podczas uderzenia zostają ścięte u podstawy i nastąpi oddzielenie się trzonu słupa od części montowanej w gruncie
  • słupy Rosa zachowują cechy bezpieczeństwa biernego po uderzeniu ze wszystkich kierunków (najwyższa nota)
  • ryzyko deformacji dachu samochodu w wyniku ze słupem Rosa wynosi 0 i oznacza brak lub niski poziom ryzyka (najwyższa nota)
 
Szczegółowe wyjaśnienie, czego dotyczą poszczególne oznaczenia klasyfikacji prezentuje poniższy rysunek:

 


Zmiany zawarte w aktualnej wersji normy w szczególności odnoszą się do poszerzenia opisu klasyfikacji bezpieczeństwa biernego produktu o jego zachowanie w trakcie zderzenia. Do dotychczasowych trzech wymaganych klasyfikacji (wg EN 12767: 2007): prędkość uderzenia, poziomu pochłaniania energii i poziomu bezpieczeństwa pasażerów, dodano cztery nowe opisujące ją parametry: rodzaj posadowienia, zachowanie po zderzeniu, klasa kierunku uderzenia i ryzyko deformacji dachu.
 
I. Klasa prędkości (Speed class) - testowa prędkość zderzenia z pojazdem –w trakcie badania przeprowadzana są dwa testy zderzeniowe konstrukcji: obowiązkowy test z niską prędkością (35km/h) oraz docelowy 50, 70 lub 100km/h.
 
II. Kategoria pochłaniania energii (Energy absorption category)
 
Kategorie konstrukcji pod względem stopnia absorpcji energii określamy: HE (wysoki poziom), LE (niski poziom), NE (nie pochłaniające energii)

 

 
III. Poziom bezpieczeństwa pasażerów (Occupant safety level)
 
Zmieniono zapis poziomu bezpieczeństwa pasażerów z systemu liczbowego (od 1 do 4 wg. EN 12767:2007) na zapis, który używa liter od A do E. Uporządkowane zostały wartości parametrów dla poszczególnych klas absorbcji energii, co spowodowało zwiększenie możliwych do osiągnięcia poziomów do pięciu.
 
IV. Rodzaj zasypu (Backfill type)
Opisuje rodzaj posadowienia słupa w gruncie: S (standardowy zasyp), R (sztywna powierzchnia) i X (inne).
Rodzaj posadowienia może mieć wpływ na cechy bezpieczeństwa biernego słupa. Zdefiniowane w normie klasyfikacja typu S oznacza, że słup został zamontowany w gruncie o parametrach zgodnych z wytycznymi normy, typ R oznacza montaż w płaskiej  sztywnej nawierzchni jak asfalt lub beton, natomiast typ X, sposób posadowienia według specjalnych wytycznych producenta.
 
V. Zachowanie po zderzeniu (Collapse mode)
 
Klasyfikacja określa dwa tryby: SE (separacja) i NS (brak separacji), które wskazują, jak zachowa się słupa w przypadku kolizji. SE oznacza, że podczas uderzenia słup zostanie ścięty u podstawy, nastąpi oddzielenie się trzonu słupa od części montowanej w gruncie, natomiast kategoria NS oznacza że konstrukcja słupa nie ulegnie oddzieleniu.
 
VI. Klasa kierunku (uderzenia) (Directional class)
 
Klasa kierunku opisuje konstrukcje pod kątem zachowania cech bezpieczeństwa biernego w zależności od kierunku z jakiego zostanie ona uderzona. Konstrukcja może być sklasyfikowana jako: SD (jednokierunkowa), BD (dwukierunkowa) i MD (wielokierunkowa).
 
Analogicznie oznacza to, że słupy klasy SD zachowują cechy bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu z jednego kierunku jazdy (np. droga jednokierunkowa). Słupy w klasie BD zachowują bezpieczeństwo w przypadku ruchu przychodzącego z dwóch przeciwnych kierunków (np. droga dwukierunkowa). Natomiast konstrukcje w klasie MD zachowują cechy bezpieczeństwa biernego podczas uderzenia ze wszystkich kierunków, w związku z tym słup z klasyfikacją MD jest najbezpieczniejszym wyborem.
 
VII. Ryzyko deformacji dachu (Roof indentation)
 
Zderzenie z słupem może doprowadzić do powstania wgniecenia w dachu pojazdu, stwarzając zagrożenie dla pasażerów. Klasyfikacja określa dwie kategorie: 0 (brak / niskie ryzyko wgniecenia) i klasę 1 (wysokie ryzyko wgniecenia).
 
 
Źródło: Rosa
 

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW