Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2021-06-11)   LUG

LUG sprzedaje udziały w nigeryjskiej spółce zależnej i ustala z nią zasady współpracy

Z końcem maja 2021 r. Zarząd LUG S.A. poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej, której przedmiotem jest sprzedaż wszystkich udziałów posiadanych przez LUG S.A. w spółce zależnej LUG West Africa Limited z siedzibą w Lagos w Nigerii, na rzecz  Jintech Management Ltd. oraz ustalenie zasad dalszej współpracy.
 
Do chwili podpisania Umowy Inwestycyjnej Jintech Management Ltd . z siedzibą w Lagos, w Nigerii był udziałowcem LUG West Africa i posiadał 15% jej udziałów. W ramach zawartej Umowy Inwestycyjnej LUG S.A. sprzeda na rzecz Jintech wszystkie posiadane udziały w LUG West Africa za cenę 2 100 000 Niara. Jednocześnie z chwilą sprzedaży udziałów Prezes Zarządu LUG S.A. zrezygnuje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce LUG West Africa.

W ramach podpisane umowy strony określiły obszary dalszej współpracy i rozwoju sprzedaży produktów LUG na rynku afrykańskim, z uwzględnieniem realizowanych obecnie i przyszłych kontraktów. Jednocześnie w wyniku zawarcia umowy i sprzedaży wszystkich udziałów LUG West Africa przeformułowana została obecność LUG na rynku nigeryjskim i rynkach Afryki Zachodniej. Umowa pozwoli LUG S.A. skupić się na rozwoju sprzedaży na tamtejszym rynku w oparciu o sprawdzonych partnerów lokalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowego ryzyka związanego z bezpośrednim funkcjonowaniem na rynku nigeryjskim i rynkach Afryki Zachodniej.
 
Źródło: LUG
 

Treści powiązane:Komentarze: