Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2017-05-30)   LUG

Zarząd LUG S.A. zarekomendował wypłatę dywidendy i przeniesienie notowań na GPW

Notowana na rynku NewConnect Grupa Kapitałowa firma LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za rok 2016. W porównaniu z rokiem 2015, przychody wzrosły o 10,29 proc. i wyniosły 120,9 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł niemal 10 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 3,01 mln zł. Rekordowe wyniki sprzedaży i wzrost marży, oddają tendencje rynkowe związane ze znaczącym wzrostem i rozwojem rynku produktów diodowych, których produkcja stanowi dziś 87 proc. oferty spółki.
 
Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z poziomu 5,78 mln zł w roku 2015, do poziomu 5,91 mln zł w roku 2016, czyli o 2,5 proc. rok do roku. Zysk netto w wyniósł 3,01 mln zł. Wynik ten dodatkowo wzmacnia poprawa marży na sprzedaży brutto do poziomu 39,1 proc. Zarówno EBIT, jak
i EBITDA wykazały w raportowanym okresie pozytywną dynamikę. Rentowność EBITDA wyniosła 8,23 proc. w porównaniu z 7,63 proc. w roku 2015.

 
  • 120,9 mln zł. przychodów ze sprzedaży w 2016 r. i wzrost o 10,29 proc. r/r;
  • 39,1 % marży na sprzedaży brutto i wzrost o 18,30 proc. r/r;
  • Struktura przychodów ze sprzedaży w 2016 roku wynosiła: 46 proc. - kraj, 54 proc. - eksport;
  • Wzrost dynamiki przychodów w 2016 roku: kraj +9,24 proc., eksport +11,20 proc.;
  • 9,94 mln zł zysku EBITDA i 3,01 mln zł zysku netto
  • Oprawy LED zdominowały sprzedaż, stanowiąc  87 proc. całkowitej sprzedaży opraw oświetleniowych na koniec 2016 roku
  • Dwie prestiżowe nagrody: iF DESIGN AWARD 2016 i TOP DESIGN AWARD 2016


- Początek ubiegłego roku nie był dla nas pomyślny. Pesymistyczne nastroje inwestorów przełożyły się na wstrzymanie realizacji wielu inwestycji, co skutkowało zmniejszeniem portfela zamówień. Nie zniechęciliśmy się jednak chwilowymi trudnościami i konsekwentnie realizowaliśmy przyjęte założenia rozwojowe, co zaowocowało rekordowym w historii spółki poziomem przychodów w wysokości blisko 121 mln zł i marżą na poziomie 39 proc. – komentuje wyniki  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 
W sierpniu 2016 spółka zdecydowała o stopniowym wycofywaniu z oferty produktów bazujących na konwencjonalnych źródłach światła na rzecz technologii LED, która dziś stanowi już ponad 87 proc. sprzedaży opraw LUG.
 
Według szacunków firmy konsultingowej Frost & Sullivan, w roku 2016 wartość globalnego rynku LED osiągnęła poziom 47,3 miliarda dolarów. Zgodnie z prognozami w roku 2020, rynek LED osiągnie wartość około 80 miliardów dolarów, co stanowić będzie około 80 proc. wartości całego rynku oświetleniowego. Do roku 2025, udział ten ma wzrosnąć do poziomu 98 proc. Najwyższe tempo wzrostu prognozowane jest dla m.in. dla Ameryki Łacińskiej i Afryki. 
 
Spółka zamknęła rok sukcesem, podpisując w IV kwartale strategiczne porozumienie z Rządem Prowincji Misiones, dotyczące budowy zakładu produkcyjnego w Argentynie. LUG dostarczy na tamtejszy rynek oprawy oświetleniowe o rekordowej wartości blisko 21 mln euro. Cały projekt będzie realizowany etapowo, przy jednoczesnym zwiększaniu obecności LUG w Argentynie poprzez rejestrację i działalność spółki LUG Argentina.
 
- Jesteśmy obecni na blisko 70 rynkach całego globu, obserwujemy zachowania konsumentów i wiemy, ze LED-y stanowią najszybciej rozwijający się segment. Oświetlenie oparte o rozwiązania diodowe jest najbardziej energooszczędną i wszechstronną technologią wybieraną przez zagranicznych kontrahentów naszej spółki. Stąd decyzja o inwestycji w Argentynie i budowie zakładu produkcyjno-montażowego w prowincji Misiones. Nie bez znaczenia jest też nasze dotychczasowe doświadczenia z działalności w Brazylii. Wierzymy, że synergia zdobytej wiedzy i znajomość kulturowej specyfiki regionu  pozwolą nam rozszerzyć grono odbiorców w całej Ameryce Południowej. – podsumowuje Eryk Wtorkowski, Dyrektor ds. rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A.

 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.[tys. PLN]
  2015 2016 Dynamika (%)
[tys. PLN] [tys. PLN]
  Przychody ze sprzedaży 109 581,08 120 857,05 110,29
  Amortyzacja 3 606,88 4 453,45 123,47
  Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 39 924,32 47 230,16 118,30
  Zysk (strata) ze sprzedaży netto 3 963,31 4 098,03 103,40
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 752,77 5 495,42 115,63
  Zysk z działalności gospodarczej 4 142,69 3 960,54 95,60
  EBITDA 8 359,66 9 948,87 119,01
  Zysk (strata) brutto 4 142,69 3 960,54 95,60
  Zysk (strata) netto 3 805,00 3 009,06 79,08Ponadto zarząd spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy i przeniesienie notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C spółki LUG S.A do obrotu na GPW w Warszawie S.A. oraz wypłata dywidendy dla akcjonariuszy, to strategiczne decyzje, jakie zapadną w czerwcu podczas Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy. Jeśli zarząd spółki otrzyma pozytywne rekomendacje, wypłata dywidendy nastąpi 21 września br. Niezwłocznie ruszą też prace związane z przejściem na rynek regulowany i debiutem na głównym parkiecie. 

 
  • 1 007 799,80 tys. zł, czyli 0,14 zł za akcję, po akceptacji ZWZ wypłaci akcjonariuszom LUG S.A.
  • Spółka, po rekordowych przychodach roku 2016 r. i I kw. 2017, zamierza przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Akcjonariusze spółki zadecydują o tym podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia w czerwcu

 
- Jesteśmy związani z rynkiem akcji New Connect od samego początku, tj. od roku 2007. Po dekadzie obecności na rynku kapitałowym mogę śmiało powiedzieć, że nauczyliśmy się efektywnie na nim funkcjonować. Przejście na rynek regulowany, to dla nas kolejny etap w rozwoju spółki.– tłumaczy Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 
Celem zmiany rynku notowań emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect, na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój spółki, a także zwiększenie jej transparentności.
 
Źródło: LUG

Treści powiązane:Komentarze: