Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2016-10-12)   LUG

LUG uruchomi zakład produkcyjno-montażowy w Argentynie

W dniu 11 października Zarząd zielonogórskiej firmy LUG S.A. poinformował o zawarciu z lokalnym rządem argentyńskiej prowincji Misiones umowy o utworzeniu zakładu produkcji opraw oświetleniowych LED i ich dostawy na łączną wartość około 21 mln euro. Nastąpiło to wkrótce po wrześniowej decyzji o utworzeniu spółki w Argentynie i wcześniejszym powołaniu spółki w Brazylii.
 
Zgodnie z umową LUG S.A. zobowiązał się do utworzenia zakładu produkcyjno-montażowego opraw oświetleniowych LED w Prowincji Misiones oraz do ich dostawy. Oprawy wyprodukowane częściowo w nowoutworzonym zakładzie, zostaną wykorzystane do oświetlania przestrzeni miejskich w prowincji Misiones. Zgodnie z porozumieniem szacowana wartość dostarczonych opraw będzie wynosić około 5,6 mln EUR.
 
 - Po Brazylii ruszamy na podbój Argentyny. Od początku zapowiadaliśmy, że Brazylia jest tylko początkiem naszej ekspansji w Ameryce Południowej, dlatego podpisana umowa wpisuje się w obrany przez nas kierunek rozwoju. Jako pierwsi wprowadzimy technologię LED do Prowincji Misiones i wraz z lokalnymi władzami podniesiemy poziom zaawansowania technologicznego oświetlenia prowincji – komentuje Prezes Zarządu, Ryszard Wtorkowski.

 

Ponadto przedmiotem porozumienia jest ustanowienie wzajemnej wyłączności na produkcję technologii LED oraz rozwój zakładu dedykowanego tej technologii na terenie prowincji Misiones.  
Termin dostawy pierwszej partii opraw przewidziano na 3 miesiące po rozpoczęciu produkcji w nowym zakładzie w Argentynie. LUG przewiduje, że budowa i uruchomienie zakładu zajmie ok. 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Warunkiem rozpoczęcia realizacji umowy jest zawarcie porozumienia pomiędzy spółką LUG S.A. a operatorem zarządzającym siecią energetyczną. Jego celem będzie ustalenie warunków technicznych dotyczących działania opraw oświetleniowych wytwarzanych w ramach zawartej umowy.
 
- Różnice kulturowe oraz odmienna praktyka biznesowa pomiędzy Polską i Argentyną sprawiły, że umowa w wielu technicznych aspektach będzie doprecyzowywana w oparciu o pojedyncze umowy. Jednakże już dziś jestem przekonany o ogromnym potencjale w ramach długofalowej współpracy – zapewnia Ryszard Wtorkowski.
 
 W przypadku realizacji pierwszego etapu umowy rząd prowincji Misiones zobowiązał się do przystąpienia do jej drugiego, 3-letniego etapu, w którym zakupi kolejne oprawy o wartości około 15 mln EUR. Pod warunkiem pozytywnej realizacji pierwszego etapu umowy, Rząd Prowincji Misiones zobowiązał się w drugim etapie do nabycia kolejnych opraw oświetleniowych o wartości około 15 mln euro w ciągu 3 lat. Szczegółowe zobowiązania obu stron regulować będą odrębne umowy, które zawarte zostaną na późniejszym etapie kooperacji.
 
- Realizacja niniejszej umowy rozłoży się w czasie, podobnie jak w przypadku wszystkich projektów inwestycyjnych na dostawę oświetlenia w naszym segmencie. Ten czas będzie jednak śwętną okazją do poszerzenia możliwości biznesowych. Wykorzystamy go na dalszą ekspansję w Argentynie i na terenie całej Ameryki Południowej – podsumowuje Ryszard Wtorkowski.

Źródło: LUG

Treści powiązane:Komentarze: