Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2017-11-29)   M. Kołakowski (LIGHTING.PL)

Sterowanie oświetleniem miejskim zmierza w kierunku Internetu Rzeczy (IoT)

Najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym technicznie sposobem sterowania systemami miejskiego oświetlenia LED są tzw. rozwiązania inteligentne, wykorzystujące komunikację bezprzewodową.

 

 
Współczesne rozwiązania w dziedzinie zarządzania oświetleniem miejskim pozwalają na kompleksowe, bardzo dokładne monitorowanie i zdalne sterowanie instalacjami oświetleniowymi. Łącząc się z systemem przez Internet można mieć dostęp do danych pochodzących z monitorowania opraw oświetleniowych włączonych do systemu oraz pełnego sterowania ich funkcjami z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Oprogramowanie przekazuje informacje o aktualnym stanie oświetlenia, automatycznie powiadamia o usterkach oraz dostarcza danych o rzeczywistym zużyciu energii elektrycznej przez każdą z opraw stanowiących elementy systemu. W czasie rzeczywistym możliwe są zmiany jasności oświetlenia w całym mieście, na jego wybranych obszarach lub nawet w odniesieniu tylko do poszczególnych opraw, np. tych zlokalizowanych na skrzyżowaniach lub w szczególnie niebezpiecznych miejscach. Oczywiście systemy takie umożliwiają także programowanie czasów załączania i intensywności oświetlenia dla wybranych obszarów, pór roku itp. Oprogramowanie informuje o konieczności przeprowadzenia konserwacji, a nawet prognozuję zapotrzebowanie na nią. Interfejs graficzny takich systemów ułatwia użytkownikom wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji.
 
Takie nowoczesne systemy sterowania oświetleniem miejskim stanowią całkowicie zintegrowane rozwiązanie łączące poszczególne punkty oświetleniowe w mieście z zaawansowanym oprogramowaniem monitorującym i sterującym oraz dodatkowymi usługami.
 
Kolejnym krokiem w rozwoju inteligentnych systemów oświetlenia miejskiego, nad którym już dziś pracują liderzy branży oświetleniowej we współpracy z firmami specjalizującymi się w tzw. integracji systemów, jest wzbogacenie systemów sterowania oświetleniem miejskim w funkcjonalności IoT. Mają one polegać na zbieraniu różnorodnych danych przez czujniki zintegrowane z infrastrukturą oświetlenia miejskiego, a następnie ich analizowaniu przez zaawansowane oprogramowanie informatyczne oraz udostępnianiu władzom miejskim i ich partnerom spostrzeżeń w celu wdrażania skutecznych działań korygujących i naprawczych.

Na przykład czujniki pomiaru akustycznego oraz monitorowania hałasu, zamontowane w oprawach oświetleniowych lub na słupach, mogą być wykorzystane do zmniejszenia czasu reagowania kryzysowego oraz przyspieszenia interwencji, dzięki wykrywaniu odgłosów kolizji pojazdów samochodowych i szybkiemu przekazywanie informacji bezpośrednio od dyspozytorów policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.
 
Już dziś do słupów sterowanego oświetlenia ulicznego dodawane są modułowe mikrofony, które nieprzerwanie zbierają dane na temat poziomu hałasu środowiskowego, co pozwala zarządcom i planistom miejskim na łatwe monitorowanie, agregowanie oraz wizualizację dźwięków otoczenia w różnych rejonach miasta. Zebrane dane mogą służyć monitorowaniu zanieczyszczenia hałasem, umożliwią szybszą odpowiedź na skargi dotyczące hałasu, a w wymiarze długoterminowym usprawnią podejmowanie decyzji urbanistycznych.
 
W czasie gdy wiele miast boryka się z poważnym problemem smogu, we wszechobecną na terenach miejskich infrastrukturę oświetleniową mogą zostać włączone także czujniki poziomu zanieczyszczeń atmosferycznych, a oprogramowanie do analizy tych danych zintegrowane z systemami sterowania oświetleniem miejskim może zapewniać pełną analizę tych danych i informacje niezbędne do podejmowania odpowiednich działań, np. ogłaszania alarmów smogowych.

Autor: Marek Kołakowski (LIGHTING.PL)

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW