Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2019-06-25)   NFOŚiGW

Nowoczesne systemy oświetlenia ulic i czystsze powietrze w kolejnych miejscowościach

Kompleksowe modernizacje oświetlenia drogowego na terenie Radzynia Podlaskiego, w 12 miejscowościach Gminy Świlcza, 6 miejscowościach Gminy Gać oraz w Tychach i Rybniku zostaną przeprowadzone dzięki preferencyjnym pożyczkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje wpłyną na bezpieczeństwo codziennego życia mieszkańców, a zarazem przyniosą efekty środowiskowe w postaci poprawy jakości powietrza.

 


Przekazane dofinansowania pochodzą z zasobów programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą SOWA – oświetlenie zewnętrzne (nabór I – 2018). Jego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.
Pożyczki dla samorządów są niskooprocentowane – w wysokości 1 proc. w skali roku. Mogą być one udzielone na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Istnieje możliwość umorzenia pożyczki do maksymalnej wysokości 10 proc. jej wartości, ale nie więcej niż 1 mln zł. Umowy potwierdzające wsparcie finansowe dla wspomnianych przedsięwzięć podpisała Dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz NFOŚiGW Magdalena Bodzenta oraz reprezentanci beneficjentów.
 
 
Radzyń Podlaski (woj. lubelskie)
 
Modernizacja oświetlenia drogowego zostanie przeprowadzona na 105 ulicach miasta. Łącznie przewidziano instalację 1528 opraw oświetleniowych typu LED o łącznej mocy nie przekraczającej 60,59 kW. Towarzyszyć temu będzie demontaż funkcjonujących opraw wraz z osprzętem, modernizacja szaf sterujących oraz zainstalowanie nowego systemu sterowania oświetleniem drogowym. W ramach projektu przewidziano także zamontowanie wysięgników i osprzętu elektrycznego opraw. Preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW wspierająca przedsięwzięcie wynosi ponad 2,9 mln zł. Umowa przekazania środków została podpisana przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka.
 
Realizacja zadania potrwa do końca 2019 r. Wśród zysków środowiskowych oczekiwanych po jego ukończeniu, należy wymienić: ograniczenie emisji dwutlenku siarki (0,474 Mg/rok), tlenków azotu (0,478 MG/rok) oraz tlenku węgla (0,146 Mg/rok). Spadnie także emisja pyłów ogółem (0,031 Mg/rok). Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 579,77 MWh/rok.
Liczymy na duże oszczędności związane z utrzymaniem oświetlenia miejskiego – podkreślił po podpisaniu umowy Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek. – Te obciążenia obecnie sięgają u nas nawet 900 tysięcy złotych rocznie. Wymiana energochłonnych instalacji na energooszczędne zmniejszy ilość zużywanej energii, czyli również obniży rachunki za prąd. Poza oszczędnościami, które pozwolą finansować inne, ważne projekty, istotna będzie także poprawa bezpieczeństwa na ulicach Radzynia Podlaskiego. Chcemy, żeby miejsca, które są obecnie zbyt ciemne, zwłaszcza miejsca wrażliwe, jak przejścia dla pieszych, zostały odpowiednio doświetlone i przez to stały się bezpieczniejsze.
 
 
Gmina Świlcza (woj. podkarpackie)
 
Na terenie Gminy Świlcza zostanie przeprowadzona generalna modernizacja oświetlenia ulicznego, która obejmie aż 12 miejscowości (Bartkowice, Skworcza, Dyndy, Trzcianna, Otoka, Mrowla, Rudna Wielka, Kamyszyn, Świlcza, Woliczka, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska). W ramach tej inwestycji będzie przeprowadzony demontaż opraw, instalacja systemu sterowania, wymiana przewodów zasilających. Ponadto nastąpi zainstalowanie 663 opraw oświetleniowych LED o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW. Projekt, którego realizacja potrwa do końca września 2021 r., zostanie dofinansowany niskooprocentowaną pożyczką z NFOŚiGW w wysokości niemal 1,7 mln zł. Umowę potwierdzającą przekazanie wsparcia podpisał Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.
Spodziewane zyski środowiskowe to: oszczędność energii elektrycznej (końcowej) w wysokości 325,66 MWh/rok, redukcja emisji dwutlenku siarki (0,266 Mg/rok) i tlenków azotu (0,268 Mg/rok) oraz ograniczenie emisji tlenku węgla (0,082 mg/rok). Zmniejszy się zarazem emisja pyłów ogółem o 0,017 Mg/rok.
 
 
Gmina Gać (woj. podkarpackie)
 
W Gminie Gać (miejscowości: Gać, Białoboki, Ostrów, Wolica, Mikulice, Dębów) także zostanie przeprowadzona systemowa modernizacja oświetlenia drogowego. Zaplanowano tam zainstalowanie 422 opraw oświetleniowych typu LED o łącznej mocy nie przekraczającej 33,08 kW wraz ze wspornikami dostosowanymi do rodzaju słupów, z ewentualnym dowieszeniem przewodu oświetleniowego, demontażem istniejących opraw oświetleniowych, modernizacją szaf sterujących oświetleniem z wyposażeniem w kompensatory mocy biernej oraz zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi. Niskooprocentowana pożyczka udzielona beneficjentowi przez NFOŚiGW wyniesie nieco ponad 705 tys. zł. Umowa przekazania środków została podpisana przez Wójta Gminy Gać, Grażynę Pieniążek.
 
W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących efektów ekologicznych: ograniczenie emisji dwutlenku siarki (0,0835 Mg/rok), tlenków azotu (0,0841 Mg/rok) i tlenku węgla (0,0257 Mg/rok). Spadnie także emisja pyłów ogółem (o 0,054 Mg/rok). Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 102,10 MWh/rok. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do połowy grudnia 2019 r.
 
Koszty utrzymania starego oświetlenia stale rosną, dlatego Rada Gminy zdecydowała, żeby skorzystać z możliwości dofinansowania z NFOŚiGW – zaznaczyła po podpisaniu umowy Wójt Gminy Gać, Grażyna Pieniążek. – To dla nas dogodna forma wsparcia, bo nie musimy wykładać wszystkich pieniędzy od razu i mamy płatność podzieloną na raty. A nasi mieszkańcy czekają na wymianę wyeksploatowanego oświetlenia. Czekają sportowcy na boisku i czeka każdy przysłowiowy Kowalski, przy którego ulicy jest teraz tylko jedno światło, a może pojawić się drugie, gdyż będzie to wreszcie w zakresie naszych możliwości finansowych. Poprawi się zatem bezpieczeństwo i estetyka, a do tego będą znaczne oszczędności i korzyści dla środowiska.
 
 
Tychy (woj. śląskie)
 
Modernizację oświetlenia ulicznego w Tychach, która będzie prowadzona do końca 2020 r. ,NFOŚiGW wesprze preferencyjną pożyczką w kwocie prawie 3,2 mln zł. Umowę regulującą dofinansowanie podpisał Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba. Oświetlenie uliczne zostanie unowocześnione na obszarze 19 ulic. Zmiany będą polegać na zainstalowaniu 673 opraw typu LED o łącznej mocy nie przekraczającej 61,29 kW, wraz z montażem słupów, adaptacją szaf oświetlenia ulicznego, montażem systemu sterowania oraz montażem złączy kablowych. W konsekwencji tych działań ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 280,4 MWh/rok. Projekt spowoduje również ograniczenie emisji dwutlenku siarki (219,00 Mg/rok), tlenków azotu (0,2311 Mg/rok) oraz tlenku węgla (0,0707 Mg/rok). Uzyskane zostanie także ograniczenie pyłów ogółem (0,0149 Mg/rok).


Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treści powiązane:Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW