Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-11-04)  

Rynkowa kontrola opraw oświetleniowych wykazała niedociągnięcia w 47,4% przypadków

W II kwartale 2019 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła rynkową kontrolę 192 opraw oświetleniowych.  Jej celem była ocena, czy wprowadzone do obrotu oprawy oświetleniowe spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego i wyeliminowanie z obrotu tych niespełniających wymagań, a także sprawdzenie, czy wypełniane są przez podmioty gospodarcze obowiązki określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w tym w zakresie niezgodności formalnych.

 


Kontrola objęła swoim zasięgiem sklepy, markety i hurtownie w 10 województwach, łącznie 54 przedsiębiorców, w tym 21 placówek detalicznych, 14 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych i 19 sprzedawców hurtowych. Łącznie skontrolowano 192 wyroby. Inspektorzy zakwestionowali aż 91 z nich (47,4 proc.). To więcej niż rok wcześniej. W ponad połowie produktów brakowało nazwy producenta lub importera, niewiele mniej miało niepełne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania lub brakowało ich w ogóle. W części przypadków nie było deklaracji zgodności lub była ona niewłaściwie sporządzona.
 
W laboratorium sprawdzono 10 opraw. W 9 przypadkach stwierdzono  niewłaściwe wykonanie produktów. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieodpowiedniej izolacji, niewłaściwej ochrony przewodów przed uszkodzeniem czy braku odporności na temperaturę.
 
Wielu przedsiębiorców dobrowolnie usunęło nieprawidłowości formalne. W 15 przypadkach IH wydała decyzje zakazujące udostępniania produktów, ponieważ nie spełniały wymagań lub stwarzały zagrożenie.


Porady dla konsumentów
 
W wielu przypadkach, nie dysponując specjalistyczną wiedzą techniczną i przyrządami pomiarowymi, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy rozwiązania zastosowane w interesującym nas sprzęcie zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo. Przede wszystkim kierując się rozsądkiem należy uważnie obejrzeć urządzenie przed zakupem, gdyż niektóre wady można dostrzec „gołym okiem”. Dokładne oględziny umożliwią, jeśli nie stwierdzenie, czy oceniany przez nas wyrób jest na pewno bezpieczny (precyzyjna ocena możliwa jest często jedynie w laboratorium), to co najmniej zorientowanie się co do stosunku producenta do obowiązujących przepisów.


 
  • Sprawdź, czy lampa lub żyrandol  są oznakowane znakiem CE – producent deklaruje w ten sposób, że spełniają wymagania i są bezpieczne.
  • Na produkcie, w instrukcji obsługi, karcie gwarancyjnej lub innej dokumentacji powinna znajdować się nazwa, model, numer serii, dane producenta lub importera.
  • Sprawdź na oprawie oświetleniowej, jaki rodzaj źródła światła do niej pasuje i jaką powinno mieć maksymalną moc.
  • Sprawdź przed zakupem, czy produkt nie jest uszkodzony, czy przewody i przełączniki są dobrze dopasowane oraz czy oprawa jest stabilna.
  • Lampy wewnętrzne nie mogą być montowane na zewnątrz – kupuj je zgodnie z przewidywanym przeznaczeniem.
  • Jeśli masz wątpliwości dotyczące zakupów, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.
  • Jeśli produkt ma wadę, złóż reklamację.
  • Nie sugeruj się jedynie ceną lampy. Weź pod uwagę, że ilość i rodzaj wymaganych źródeł światła ma ogromny wpływ na późniejsze koszty użytkowania.


 

Komentarze: