Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2024-04-09)   SIGNIFY

Od 2019 r. firma Signify zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych o połowę

Od 2019 r. firma Signify zdołała zmniejszyć o połowę swoje emisje gazów cieplarnianych. Łączna redukcja wyniosła 334 mln ton CO2e ponad poziom wymagany do spełnienia wymogów porozumienia paryskiego, czyli ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia.

 


W 2023 roku emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości firmy, w tym w fazie eksploatacji produktów (zakres 3.), spadły o 22% w porównaniu z poprzednim rokiem. Dane o emisjach gazów cieplarnianych, w tym z zakresu 3., zostały uwzględnione w raporcie rocznym firmy za 2023 rok. Informacje o zrównoważonym rozwoju istotne dla prowadzonego przez Signify programu „Jaśniejsze życie, lepszy świat 2025” zostały potwierdzone przez biegłego rewidenta.
 
 

Uzyskanie wysokiego stopnia pewności danych o emisjach gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości naszej firmy to bezprecedensowe osiągnięcie dla międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, takiego jak firma Signify, której oferta liczy tysiące produktów. Dzięki precyzyjnym danym o emisjach na poziomie produktu zapewniamy pełen wgląd w informacje dotyczące naszego wpływu na środowisko i umożliwiamy klientom dokonywanie racjonalnych decyzji wspierających realizację ich celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jestem niezwykle dumny z naszego zaangażowania i innowacyjnego ducha panującego w całej firmie, która niezmiennie pozostaje w awangardzie głębokich zmian w naszej branży zmierzających do przejścia na efektywne energetycznie, zintegrowane systemy oświetleniowe LED – powiedział Eric Rondolat, dyrektor generalny Signify.Wspomniane cele stanowią część zainicjowanego w 2020 r. programu zrównoważonego rozwoju Signify. Program ten jest zbieżny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zmierza do podwojenia pozytywnego wpływu Signify na środowisko i społeczeństwo do końca 2025 roku. W ramach programu firma zmniejsza swoje emisje dwa razy szybciej niż wymaga tego porozumienie paryskie w scenariuszu zakładającym ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia. Signify zamierza również podwoić przychody z obiegu zamkniętego do 32% i przychody spod znaku „jaśniejszego życia” do 32%, a także zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych dwukrotnie do 34% do końca 2025 r.

 

Pozycja lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju oznacza przecieranie szlaków. Od 2020 roku w 100% korzystamy z elektryczności ze źródeł odnawialnych. Zdołaliśmy również ograniczyć emisje z naszej działalności o 31% od 2019 roku i o 77% od 2010 roku. Oprócz naszych osiągnięć na polu redukcji emisji udało nam się także zrealizować cel związany z przychodami z obiegu zamkniętego, które stanowią obecnie jedną trzecią łącznych przychodów Signify, a od osiągnięcia założonego przez nas poziomu przychodów związanych z „jaśniejszym życiem” dzieli nas niecały punkt procentowy. Pokazuje to dobitnie, jak wiele możemy osiągnąć dzięki klarownej wizji oraz firmowej strategii w pełni zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ale wiemy też, że przed nami jeszcze wiele pracy, dlatego pragniemy pójść jeszcze dalej i przyspieszyć nasze działania w kolejnych latach – powiedział Maurice Loosschilder, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Signify.Raport roczny Signify za 2023 rok jest już dostępny pod linkiem:
https://www.signify.com/global/our-company/investors/financial-reports/annual-report.


Źródło: Signify

Treści powiązane:Komentarze: