Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2018-05-28)   ES-SYSTEM

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za I kw. 2018 r.

Grupa ES-SYSTEM przedstawiła wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. Przychody Grupy poszły w górę dzięki rosnącej sprzedaży w kraju, zyski były pod wpływem  kosztów wsparcia sprzedaży, a perspektywy dalszego rozwoju opierają się o nowoczesne rozwiązania oświetleniowe.

 


Bieżący rok rozpoczęliśmy z dobrym portfelem zleceń na rynku krajowym. Sprzedaż w Polsce wzrosła o ponad 11% r/r, co jest pochodną dobrej koniunktury na rynku krajowym. Na rynkach eksportowych zanotowaliśmy spowolnienie, efekt m.in. przesunięć w realizacji projektów. Zyski w I kwartale br. pozostały pod wpływem kosztów wsparcia sprzedaży. Wzmożone działania prosprzedażowe powinny przełożyć się na pozytywne wyniki w kolejnych okresach – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

 
W mln zł 1 Q 2018 1 Q 2017 Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 41,7 41,1 1,5
  Sprzedaż w kraju 33,4 30 11,1
  Sprzedaż za granicą 8,3 11 - 24,6
  EBIT 0,2 0,6 - 68,8
  Rentowność operacyjna EBIT 0,4% 1,5%  
  Zysk netto 0,36 0,73 - 50,9
  Rentowność sprzedaży netto (zysku) 0,9% 1,8%  

 
Początek roku z rosnącymi przychodami
 
W I kwartale 2018 r. ES-SYSTEM wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 41,7 mln zł, tj. 1,5% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży krajowej. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I kwartale 2018 r. wyniosła 40,8% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. o 2,9 p.p.
 
 
Koniunktura na rynku w Polsce – ponad 10% wzrost sprzedaży
 
W I kwartale 2018 r. spółka zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 33,4 mln zł, tj. wzrost o 11,1% r/r, pochodna dobrej koniunktury na rynku w Polsce oraz terminowej realizacji projektów. W omawianym okresie wzrost sprzedaży odnotowano w segmencie oświetlenia architektonicznego (o 28,5% r/r), zewnętrznego (o 10,6% r/r) oraz w segmencie sterowania (o 64,1% r/r). W pozostałych segmentach odnotowano nieznaczne spadki: w oświetleniu przemysłowym sprzedaż spadła o 2,2% r/r, a w oświetleniu awaryjnym o 5,1% r/r. Grupa pracuje nad nową ofertą produktów w tych segmentach.
 
W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji:
 • Malta Office Park – Poznań
 • Brama Miasta, zespół budynków biurowych –  Łódź
 • Q22, budynek biurowy – Warszawa
 • BTS ASK Poland, budynek magazynowo-produkcyjno-biurowy – Wilkowice k. Bielska Białej
 • Centrum Handlowe Atrium Promenada – Warszawa
 • Kompleks mieszkaniowy Avia – Kraków
 • Modernizacja oświetlenia – na terenie gmin: Żukowo, Chmielno, Somonino
 
 
Sprzedaż eksportowa zgodnie z oczekiwaniami
 
Sprzedaż zagraniczna ES-SYSTEM w I kwartale br. ukształtowała się na poziomie 8,3 mln zł, tj. spadek o 24,6% r/r. Spowolnienie w eksporcie jest zgodne z oczekiwaniami Zarządu i wynika z niższego o 9% r/r poziomu zamówień oraz przesunięć w realizacji kilku projektów.
 
W marcu br. wzięliśmy udział w największych międzynarodowych targach oświetleniowych Light+Building 2018 we Frankfurcie. Podczas wydarzenia Grupa ES-SYSTEM zaprezentowała nowe, kompleksowe rozwiązania oświetleniowe. Jedno z naszych rozwiązań, system WHY, został wybrany do grupy TOP 20 najbardziej innowacyjnych produktów targowych. W oparciu o doświadczenie z poprzednich lat, nowe kontakty biznesowe pozyskane podczas targów powinny przyczynić się do wzrostu sprzedaży eksportowej w kolejnych kwartałach – mówi Prezes Gawrylak.
 
W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji zagranicznych:
 • Ambasada RP -–  Wilno, Litwa
 • Hala sportowa – Koszyce, Słowacja
 • Zakłady cukiernicze Roshen – Kijów, Ukraina
 • Biurowce Z-Tower – Ryga, Łotwa
 • Biura Belvedere – Paryż, Francja
 
 
LED-y filarem rozwoju Grupy
 
W I kwartale 2018 r. sprzedaż rozwiązań LED-owych wzrosła o 18% r/r, do poziomu 32,5 mln zł. Udział LED w całości sprzedaży wyniósł 78,1% wobec 67,5% w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 
W I kwartale 2018 r. sprzedaż rozwiązań LED na rynku krajowym wyniosła 25,7 mln zł, tj. wzrost o 31% r/r, a udział oświetlenia LED w całości sprzedaży krajowej stanowił 77,1%, wobec 65,5% w I kwartale 2017 r. Sprzedaż eksportowa rozwiązań LED wyniosła 6,8 mln zł, tj. 15% spadku r/r, a udział oświetlenia LED w całości sprzedaży eksportowej stanowił 81,7%, wobec 72,9% w I kwartale 2017 r.
 
Oświetlenie LED jest jednym z filarów rozwoju ES-SYSTEM. Nowoczesne rozwiązania LED stanowią już blisko 80% całości sprzedaży Grupy. To rozwiązania bardziej efektywne energetycznie i ekonomicznie. LED-y stwarzają nieograniczone możliwości dla architektów i designerów światła, co jest szczególnie ważne w oświetleniu architektonicznym i iluminacjach  – podkreśla Prezes Gawrylak.
 
 
Zyski pod wpływem kosztów wsparcia sprzedaży
 
EBIT za I kwartał 2018 r. ukształtował się na poziomie 0,2 mln zł, co oznacza spadek o 68,8% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Koszty operacyjne były wyższe o 14,2% r/r i wyniosły 17,2 mln zł. Wzrost kosztów operacyjnych to pochodna udziału w targach Light+Building 2018 we Frankfurcie oraz wzrostu zatrudnienia w sprzedaży. Podjęte działania prosprzedażowe Grupy powinny przełożyć się pozytywnie na zyski spółki w kolejnych okresach.
 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 0,4 mln zł, pochodna sprzedaży nieruchomości w Rzeszowie. Na działalności finansowej Grupa odnotowała zysk w wysokości 48 tys. zł, tj. 82% wzrostu r/r, efekt większych przychodów z tytułu różnic kursowych oraz odsetek z lokat bankowych. W I kwartale 2018 r. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 0,36 mln zł wobec 0,73 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. spadek o 51% r/r.
 
 
Perspektywy wyników w 2018 r.
 
Biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę na rynku krajowym, wyniki I kwartału br. i wielkość portfela zamówień Zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej w sprzedaży krajowej w II kwartale 2018 r. w stosunku do wyniku II kwartału 2017 r.
 
Na podstawie portfela zamówień Zarząd spodziewa się w II kwartale 2018 r. kilkunastoprocentowego spadku sprzedaży eksportowej względem roku ubiegłego. Prezentacja nowych kompleksowych rozwiązań na targach Light&Building 2018, sukcesywne dostosowywanie oferty do zróżnicowanych wymagań klientów oraz intensyfikacja działań promocyjnych w eksporcie powinny wpłynąć na zwiększenie wartości sprzedaży w II półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza br. Umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych będzie realizowane w oparciu o rozwój kontaktów biznesowych i sieci przedstawicieli handlowych oraz poprzez udział w wybranych wydarzeniach branżowych.
 
W planach jest rozwój kolejnych rozwiązań oświetleniowych, w tym nowoczesnych naświetlaczy CYBERIA LN, liniowego systemu oświetlenia technicznego LEDEX TOP 3, jak również stworzenie oferty opraw odpornych na niekorzystne warunki środowiskowe. W 2018 r. Zarząd planuje wydatki inwestycyjne na poziomie 9 mln zł.

Źródło: ES-SYSTEM

Treści powiązane:Komentarze:

Advertisement