Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2015-11-06)   ES-SYSTEM

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za I-III kwartał 2015 r.

Firma ES-SYSTEM S.A. opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2015 r. Spółka liczy na utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu przychodów w IV kw. 2015 r. oraz bardzo dobre wyniki w całym roku.

- Wyniki za III kwartał br. zrealizowaliśmy zgodnie z oczekiwaniami, przy wzrostach sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą. Utrzymująca się koniunktura w branży, jak również rosnący popyt na nowoczesne rozwiązania w oparciu o technologię LED, utwierdzają nas w przekonaniu, że 2015 r. zakończymy wzrostem obrotów –  mówi Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.
 
II kwartał zgodnie z oczekiwaniami przy wzrostach sprzedaży w kraju i za granicą, perspektywa wzrostu wyników w 2015 r.
mln zł 3Q 2015 3Q 2014 Zmiana % 1-3Q 2015 1-3Q 2014 Zmiana %
 Przychody ze sprzedaży 50,18 46,92 7% 132,4 121,00 9%
 Zysk brutto ze sprzedaży 19,73 18,30 8% 50,3 46,19 9%
 Koszty operacyjne 14,51 13,84 5% 42,6 41,6 2%
 EBIT 4,79 4,59 4% 6,99 4,39 59%
          marża EBIT 9,6% 9,8%   5,3% 3,6%  
 EBITDA 6,99 6,75 4% 13,67 10,78 27%
          marża EBITDA 13,9% 14,4%   10,3% 8,9%  
 Zysk netto 4,50 4,53 -1% 7,00 4,54 54%
          marża netto 9% 9,6%   5,3% 3,8%  

Kraj i eksport wspierają wzrost przychodów
III kwartał br. przyniósł 7% r/r wzrost przychodów grupy ES-SYSTEM do poziomu 50,2 mln zł. Narastająco sprzedaż w I-III kwartale wyniosła 132,4 mln zł, co oznacza 9% wzrost r/r. Zysk brutto ze sprzedaży w III kwartale wyniósł 19,7 mln zł, co przekłada się na wzrost o 8% r/r. Narastająco grupa wypracowała 50,3 mln zł zysku brutto na sprzedaży, tj. 9% wzrostu r/r. We wrześniu br. produkcja urządzeń elektrycznych wzrosła o 5,7% r/r. Ożywieniu na rynku towarzyszył wzrost zapotrzebowania na produkty w technologii LED.
 
Sprzedaż w kraju  rośnie zgodnie z planem
III kwartał br. przyniósł wzrost sprzedaży krajowej o 7,4% r/r do poziomu 42 mln zł. Narastająco sprzedaż w kraju wyniosła 109 mln zł, tj. 7,7% wzrostu r/r. Wzrost sprzedaży w kraju to pochodna, między innymi, ożywienia w segmencie architektonicznym – 18,1% r/r wzrostu w III kwartale wobec 8,8% wzrostu w całym 2014 r. O 27,8% r/r zwiększyła się w III kwartale również sprzedaż oświetlenia przemysłowego.
 
Innowacyjne rozwiązania LED w ofensywie
Zgodnie ze strategią, kolejny kwartał z rzędu, dynamicznie rośnie sprzedaż oświetlenia w technologii LED. W okresie I-III kwartał 2015 r. oświetlenie LED na rynku krajowym zwiększyło swój udział w sprzedaży i osiągnęło poziom 44,1% wobec 27,6% udziałów sprzedaży krajowej w sprzedaży w okresie I-III kwartał 2014 r. Wartość całkowitej sprzedaży rozwiązań w technologii LED po 3 kwartałach 2015 r. stanowiła 46,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki Emitenta; dla porównania, ten sam udział w roku ubiegłym wyniósł 28,4%.
Od początku roku spółka wprowadziła ponad 1,5 tys. nowych rozwiązań w oparciu o LEDy.
W omawianym okresie spółka realizowała szereg projektów w oparciu o technologię LED, w tym między innymi galerie handlowe w Lesznie, Szczecinie (Turzyn, Outlet), Panorama w Poznaniu, Galerię Jurowiecką w Białymstoku, halę produkcyjną w Pniewach, zakłady mięsne w Krzeszycach czy fabrykę Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.
Obecnie ES-SYSTEM może zaoferować klientom prawie 10 tys. produktów na bazie tej technologii. W realizacji są kolejne nowe wdrożenia oparte na innowacyjnych rozwiązaniach opracowanych przez inżynierów i techników ES-SYSTEM. np. COSMO20, LEDEX 2 TOP, MODERNA2 oraz cała gama produktów na rynek mieszkaniowy, np. ESKIMO, AMARO, BINGO.
W III kwartale br. spółka, w oparciu o wszystkie rozwiązania technologiczne, realizowała m.in. następujące projekty (najważniejsze):
 • Centrum Handlowe Sukcesja, Łódź
 • Galeria Factory Outlet, Warszawa Ursus
 • CH Galena, Jaworzno
 • Galeria Vivo, Stalowa Wola
 • Dworzec PKP, Warszawa Zachodnia
 • Galeria Handlowa Panorama – modernizacja, Poznań
 • Elektrownia w Turowie w ramach budowy bloków 4-6
 • Ferrero, hala produkcyjna i magazyn wysokiego składowania, Bełsk Mały k. Grójca
 • Centrum rehabilitacyjne, Konstancin k. Warszawy
 • Dworzec PKP, Katowice Ligota
 • Solaris Bolechowo, hala produkcyjna i biura zarządu, Bolechowo k. Poznania
 
Sprzedaż zagraniczna na plusie
W III kwartale 2015 r. sprzedaż zagraniczna zanotowała wzrost o 4,8% r/r do poziomu 7,9 mln zł. Narastająco sprzedaż zagraniczna wyniosła 23,3 mln zł, tj. 18% wzrostu r/r. W tym okresie największe wzrosty – o 57% zanotowano na rynku OVEC (kraje zamorskie i Skandynawia) oraz w regionie DACH obejmującym Niemcy, Austrię i Szwajcarię, gdzie osiągnięto 47% wzrost sprzedaży. Spadek sprzedaży nastąpił jedynie na rynkach wschodnich (Rosja, Ukraina), o 29% – pochodna utrzymującego się zastoju w regionie.
W III kwartale br. największy, bo 22,1% udział w sprzedaży zagranicznej miał rynek szwedzki, czeski (8,8%) oraz niemiecki (8,5%). Wysoki udział w strukturze sprzedaży utrzymują Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt – 7,2%.
W III kwartale br. sprzedaż rozwiązań LED wzrosła o 105% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i narastająco osiągnęła 61% udział w całości sprzedaży zagranicznej w I-III kwartale 2015 r. wobec 33% w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Przykładowe realizacje eksportowe w III kwartale 2015 r. (najważniejsze):
 • Athletic Hall Sätrahallen, Szwecja
 • Deloitte – siedziba centrali, Lizbona, Portugalia
 • Hospital Británico, Montevideo, Urugwaj
 • Marinegebauw budynek biurowo-konferencyjny, Amsterdam, Holandia
 • Uniwersytet, Nanterre, Francja
 • MCL – Marstall-Center Ludwigsburg, Niemcy
 
Wzrost zysków Spółki
EBIT Grupy w III kwartale br. zanotował 4% r/r wzrost do 4,8 mln zł (9,6% marży EBIT). Od stycznia do września 2015 r. EBIT wyniósł 7 mln zł, co oznacza 59% wzrost r/r. W III kwartale br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Grupa zanotowała 5% wzrost kosztów operacyjnych do poziomu 14,5 mln zł. Narastająco koszty operacyjne wyniosły 42,6 mln zł, symboliczny 2% wzrost r/r. Jest to efekt wzrostu kosztów sprzedaży o 5% r/r, w tym kosztów prowizji, transportu oraz usług podwykonawczych – pochodna wzrostu sprzedaży. Koszty Zarządu spadły w omawianym okresie o 2% – głównie efekt reorganizacji zakładów w Wilkasach i zamknięcia zakładu w Rzeszowie.
Zysk netto w III kwartale br. wyniósł 4,5 mln zł. Narastająco Grupa ES-SYSTEM zanotowała 7 mln zł zysku netto (5,3% rentowności) wobec 4,5 mln zł rok wcześniej. Na koniec okresu spółka dysponowała gotówką w wysokości 14,1 mln zł. W lipcu br. spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę za 2014 r. w wysokości 15 mln zł, tj. 0,35 zł na akcję.
 
Rynek rośnie, perspektywy rekordowych wyników w 2015 roku
W omawianym okresie Zarząd obserwuje umacnianie się pozytywnej koniunktury na rynku profesjonalnego oświetlenia. Oczekiwany jest dalszy wzrost sprzedaży opraw oświetlenia architektonicznego, awaryjnego i zewnętrznego. Spodziewana jest kontynuacja wzrostowego trendu w sprzedaży opraw w technologii LED. Spółka, w oparciu o wyniki III kwartału na rynku krajowym oraz zagranicznym, aktualny poziom zamówień oraz plany sprzedaży, ma nadzieję na uzyskanie wzrostu wolumenu sprzedaży w 2015 r.
W eksporcie spółka pracuje nad dywersyfikacją rynków wschodnich i pozyskiwaniem nowych zleceń w krajach Europy Południowej i Zachodniej, a także nad koncepcją dalszych kierunków działań, strategicznych obszarów produktowych i geograficznych, które zostaną określone do końca br.

Źródło: ES-SYSTEM

Komentarze:


Advertisement