Oświetlenie profesjonalne | zasilanie i sterowania  (2020-07-21)   TM TECHNOLOGIE

System centralnego zasilania opraw oświetlenia awaryjnego TM-CB A z firmy TM Technologie

System Centralnej Baterii to system zarządzania oświetleniem awaryjnym, w którym  oprawy oświetlenia awaryjnego za­silane są napięciem stałym i zmiennym z jednego centralnego źró­dła. W ofercie firmy TM Technologie dostępny jest system TM-CB A zasilający, monitorujący i sterujący centralnej baterii.
  Zanik zasilania podstawowego powoduje, że system TM-CB A przełącza oświetlenie awaryjne na zasilanie bateryjne. Wewnątrz centrali systemu znajdują się bezobsługowe akumula­tory kwasowo-ołowiowe o długim czasie żywotności. System TM-CB A umożliwia nadzór nad obwodami i oprawami wchodzącymi w jego skład.
 
Centrala sterująca monitoruje prawidłową prace zainstalowanych urządzeń oświetlenia awaryjnego w obiektach użyteczności publicznej. Określa ich stan, poprzez automatyczne przeprowadzanie testów funkcyjnych i autonomicznych wraz ze sprawdzaniem poprawności parametrów.
 
Dużą zaletą systemu jest jego mo­dułowa budowa, pozwalająca na dopasowa­nie rozwiązania do obiektu i jego rozbudo­wę w dowolnym momencie, co bezpośrednio przekłada się na prostotę konserwacji. Każ­dy obwód posiada dowolnie programowany tryb pracy, a przy zastosowaniu w oprawach modułów adresowalnych – tryb pracy mie­szany, pozwalający na montaż opraw kierunkowych i antypanicznych na jednej linii.
 
Pa­nel sterujący, w który wyposażona jest sza­fa główna, umożliwia podłączenie i monitoro­wanie 63 podstacji, dzięki czemu przy wyko­rzystaniu pełnego potencjału centralna bate­ria obsłużyć może 30 720 opraw.
 
Podłączenie systemu centralnej baterii TM-CB A do sieci Ethernet umożliwia współpracę z autorskim programem do wizualizacji ELVIS produkcji firmy TM Technologie oraz uzyskanie pełnej informacji o stanie systemu poprzez protokół Modbus w centralnym systemie zarządzania budynkiem.
 
Źródło: TM Technologie

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW