Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-11-10)   LUG

W III kw. 2020 roku Grupa LUG zwiększyła przychody i poprawiła rentowność wskaźników

Producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za III kwartał 2020 roku. Przychody Grupy w III kw. 2020 r. wyniosły 42,20 mln zł i były o 4,0 procent wyższe niż przed rokiem i o 6,5 procent niższe niż w II kwartale. Pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych spowodowanych trwającą od ponad pół roku pandemią COVID-19 spółka wypracowała 1,81 mln zł zysku netto, poprawiając wynik o 56 procent r/r. Porównując dane do 2019 roku firma poprawiła rentowności na niemal każdym poziomie wyników.

 


Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 16,57 mln zł, po dziewięciu miesiącach przekraczając kwotę 54,29 mln zł. To wynik lepszy o 5,5 mln zł w stosunku do danych z ub.r. Zysk netto w III kwartale wyniósł 1,8 mln zł, łącznie po trzech kwartałach br. przekraczając kwotę 6,4 mln zł.  Wynik operacyjny Grupy w tym okresie wyniósł 3,59 mln zł, względem 0,54 mln zł w porównaniu do ub.r., przy czym 1,7 mln zł to kwota pozyskana ze świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Narastająco od początku roku zysk operacyjny wyniósł 7,81 mln zł względem 0,22 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. Wynik podyktowany jest wspomnianym wsparciem finansowym na ochronę miejsc pracy o łącznej wartości 2,65 mln zł oraz wdrożonymi działaniami optymalizacyjnymi na przestrzeni 2020 r. uwzględniającymi zarówno poprawę procesów, jak i racjonalizację wykorzystania zasobów. 

 
Za nami kolejny kwartał walki z pandemią, który przyniósł chwilową poprawę nastrojów i potwierdził stabilną sytuację Grupy LUG. Dynamicznie rozwijaliśmy sprzedaż eksportową, której udział w przychodach w tym kwartale wzrósł do 63,7 procent i korzystaliśmy ze stopniowego otwierania się gospodarek poszczególnych krajów. Utrzymujemy narzuconą na początku roku dyscyplinę kosztową, co widać już m.in. w niższych kosztach sprzedaży. Portfel zamówień na kolejne okresy spełnia nasze oczekiwania – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 
Wzrost przychodów to efekt poprawy sprzedaży eksportowej. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów suma przychodów wyniosła 177,81 mln zł i była wyższa o 1,8 procent niż w analogicznym okresie porównawczym. Udział przychodów krajowych w III kw. 2020 r. wyniósł 36,3 procent, w tym czasie przychody eksportowe wzrosły do poziomu 63,7 procent, to 6,5pp więcej niż przed rokiem i o 14,1pp więcej niż w poprzednim kwartale. W ujęciu wartościowym przychody eksportowe w ostatnich czterech kwartałach wyniosły 106,34 mln zł, podczas gdy przychody krajowe 71,47 mln zł. Wzrost sprzedaży zagranicznej to przede wszystkim efekt stopniowego odmrażania wielu gospodarek na świecie po okresie zimowych i wiosennych restrykcji związanych z pandemią COVID-19.
 
Wynik EBITDA wyniósł w III kw. 2020 r. 6,03 mln zł i był to najwyższy kwartalny poziom w historii Grupy LUG. Istotny wpływ na poziom wyniku EBITDA miały pozostałe przychody operacyjne o wartości 3,20 mln zł, w skład których wchodzi m.in. świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, które należy rozpatrywać w charakterze zdarzenia jednorazowego. Na wzrost wyniku EBITDA korzystny wpływ miało też obniżenie kosztów sprzedaży. Marża EBITDA wyniosła w III kw. 2020 r. 14,3%, o 2,4pp więcej niż w poprzednim kwartale i o 8,1pp więcej niż przed rokiem.

 
e-sklep z ofertą opraw PURELIGHT LUG
 
Odpowiadając na trendy rynkowe związane z uderzeniem drugiej fali pandemii oraz rosnącymi potrzebami klientów Grupa LUG uruchomiła platformę e-commerce z ofertą urządzeń do dezynfekcji powietrza i powierzchni PURELIGHT LUG. Oprawy z tej serii wykorzystują promieniowanie ultrafioletowe w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia, uniemożliwiając rozmnażanie niebezpiecznych mikroorganizmów. Promieniowanie UV-C to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni (ściany, blaty, przedmioty itp.). Eliminuje do 99,9% bakterii, wirusów, pleśni czy grzybów w pomieszczeniu. Udowodniona skuteczność długości fali 253,7 nm pozwala osiągnąć wysoki efekt dezynfekcji. Skuteczność tych rozwiązań powoduje, że można je z powodzeniem wykorzystać w placówkach medycznych, jednostkach oświaty, administracji publicznej, transporcie publicznym, firmach usługowych czy zakładach produkcyjnych.
 
 
Tytuł spółki świadomej klimatycznie
 
Na początku września br. ogłoszono wyniki II edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek organizowanego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska. Grupa Kapitałowa LUG S.A. utrzymała wysoką trzecią pozycję i należy do nielicznego grona sześciu notowanych na GPW spółek, które uzyskały tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie. Wynik badania potwierdza starania w dążeniu do obniżenia emisji gazów cieplarnianych i dbałość o zarządzanie zagadnieniami zmiany klimatu. Postawę spółki weryfikują również międzynarodowe organizacje przeprowadzające audyty zrównoważonego rozwoju, takie jak platforma EcoVadis, która w tym roku przyznała spółce srebrny medal w ratingu.
 
Źródło: LUG

Treści powiązane:Komentarze: