Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2021-03-10)   SIGNIFY

Signify zrealizowała cele programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2020”

Firma Signify osiągnęła cele swojego programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2020”, realizując z nadwyżką większość ambitnych zobowiązań wyznaczonych podczas rozpoczęcia programu w 2016 r.

 


 
 • Firma osiągnęła neutralność węglową w swojej działalności i wykorzystuje energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych
 • Firma wygenerowała 84% przychodów z energooszczędnych produktów, systemów i usług
 • Nowy pięcioletni program ma podwoić pozytywny wpływ firmy na środowisko i społeczeństwo


W 2020 r. firma osiągnęła neutralność węglową w całej swojej globalnej działalności i używała energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych [1] . Uzyskała 84% swoich przychodów z energooszczędnych produktów, systemów i usług [2] , przekraczając cel, który wynosił 80%.Ponadto we wszystkich jej zakładach produkcyjnych nie zostały wygenerowane żadne odpady do środowiska. Wskaźnik zrównoważonego rozwoju odnośnie dostawców jest na poziomie 99%, co oznacza znaczne przekroczenie celu, który wynosił 90%. Signify chce zapewniać swoim pracownikom bezpieczne, zdrowe środowisko pracy. Firma osiągnęla historycznie najlepszy wynik w zakresie bezpieczeństwa z łącznym wskaźnikiem incydentów na poziomie 0,22 - znacznie poniżej celu w wysokości 0,35.

 
Z radością ogłaszamy, że pomyślnie zrealizowaliśmy wszystkie zobowiązania na 2020 rok! Każdy pracownik Signify może być dumny z osiągnięcia ambitnych celów w zakresie neutralności węglowej, zrównoważonych przychodów, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju dostawców oraz zerowej ilości odpadów na wysypiskach – powiedziała Nicola Kimm, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy w Signify. – Teraz wyruszamy w nową, pięcioletnią podróż, aby podwoić nasz pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Zrealizujemy to kontynuując nasz program Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat, który jest w pełni powiązany z naszymi celami oraz zintegrowany z ogólną strategią firmy i sposobem prowadzenia działalności.
 

Wszystkie zobowiązania wyznaczone na 2020 r. wpisują się w sześć Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w ramach których Signify może osiągnąć największy wpływ na środowisko i społeczeństwo:
 
 
Zrównoważone przychody:
 • 84% przychodów z portfolio energooszczędnych produktów, systemów i usług, przekraczając cel 80% wyznaczony w 2020 r.
 • 2,923 mld źródeł światła i opraw LED dostarczonych od 2015 r., które zapobiegły emisji 72 988 kt CO2
 
Zrównoważona działalność:
 • Neutralność węglowa w całej globalnej działalności
 • Użycie energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych
 • Zerowa ilość odpadów wywożonych na wysypiska ze wszystkich zakładów produkcyjnych
 • Historycznie najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa (łączny wskaźnik incydentów równy 0,22, cel: <0,35)
 • 99-procentowy wskaźnik zrównoważonego rozwoju dostawców (cel: 90%)
 • Poprawa jakości życia 6 mln ludzi poprzez rozwój oświetlenia zasilanego energią słoneczną
  i wsparcie 9 266 przedsiębiorców przez doskonalenie ich umiejętności technicznych
  i biznesowych od 2017 r.
 
We wrześniu 2020 r. Signify wystartowało z nowym programem „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2025”, w którym Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ pełnią funkcję strategicznego kompasu. Program ten wyznacza jeszcze ambitniejsze zobowiązania. Signify podwoi swój pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Przyjmie model łańcucha wartości i jeszcze bardziej skupi się na pozytywnym wpływie światła. Po osiągnięciu neutralności węglowej we własnej działalności wzmoże wysiłki, aby pomóc innym w przyspieszeniu działań na rzecz klimatu poprzez realizację następujących celów:
 
 • Podwojenie tempa, w którym osiągamy scenariusz 1,5°C Porozumienia Paryskiego
 • Podwojenie naszych przychodów z obiegu zamkniętego do 32%
 • Podwojenie naszych przychodów z inicjatyw Brighter Lives do 32%
 • Podwojenie, do 34% odsetka, kobiet na stanowiskach kierowniczych
 
W uznaniu dla postępów Signify, przez cztery lata z rzędu od je debiutu giełdowego firma jest uwzględniana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i otrzymała tytuł Lidera Branży
w 2017, 2018 i 2019 r. Ponadto ponownie znalazła się na „liście Climate A” CDP za ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, a także na „liście Supply Chain A” CDP.
 
[1] Z wyłączeniem przejętych spółek (w tym Cooper Lighting Solutions i Klite) w standardowym dwuletnim okresie integracji w zakresie raportowania środowiskowego i społecznego.
[2] Energooszczędne produkty, systemy i usługi muszą cechować się mierzalnym pozytywnym wpływem na efektywność energetyczną (10% lub więcej), co stanowi najistotniejszy obszar naszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Źródło: Signify

Komentarze: