Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2023-01-10)   LUXMAT

Obowiązek redukcji zużycia prądu o 10% w sektorze publicznym

Od 1 grudnia 2022 roku sektor publiczny został zobligowany rządową ustawą do zmniejszenia całkowitego zużycia prądu o 10 proc. Niektórzy włodarze jednostek samorządu terytorialnego mówią, że jest to nierealne i wypełnienie takiego nakazu graniczy z cudem. Inni ostrzegają, że w ich miastach nastanie ciemność – będą wyłączać oświetlenie!
 
Kto musi oszczędzać?
Ministerstwo wyjaśnia, że zgodnie z intencją ustawodawcy (Dz.U. 2022 poz. 2127), obowiązek oszczędności energii elektrycznej o 10 proc. spoczywa na urzędach zapewniających obsługę samorządów. Są to m.in.
  • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • Narodowy Fundusz Zdrowia;
  • uczelnie publiczne;
  • samorządowe instytucje kultury.
 
Obowiązki i kary
Do końca marca każdego roku, ustawa nakazuje wójtom, burmistrzom, starostom, marszałkom oraz wojewodom przekazanie raportu z realizacji celu oszczędności energii. Odbiorcom tego dokumentu będzie Urząd Regulacji Energetyki.
Zgodnie z ustawą za niedopełnienie obowiązku zmniejszenia zużycia prądu, kierownikom jednostek samorządu terytorialnego grozi maksymalna kara w wysokość 20 tys. zł. W trybie administracyjnym może ją nałożyć tylko Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
 
STOP ciemnościom
 

 
 
– Wychodzimy z założenia, że nie warto wyłączać oświetlenia, ale je wymieniać na LED – mówi Marcin Rybaczewski, szef firmy oświetleniowej Luxmat. – Mamy wiele przykładów miast, które zaczynają modernizować oświetlenie drogowe, by nie wyłączać światła mieszkańcom. Dla nas najlepszym przykładem jest miasto, w którym mamy swoją siedzibę – Środa Wlkp. Kilka lat temu zmodernizowała większość oświetlenia drogowego i dziś oszczędza ponad połowę na rachunkach za energię elektryczną!

Źródło: Luxmat

Komentarze: