Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-01-21)   OSRAM

OSRAM chce wykorzystać technologię drukowania nanomateriałów polskiej firmy XTPL

W dniu 21 stycznia 2020 r. firma OSRAM Opto Semiconductors GmbH wchodząca w skład koncernu OSRAM – jednego z największych światowych producentów sprzętu oświetleniowego – podpisała z polską spółką XTPL S.A. z Wrocławia umowę inicjującą ewaluację opracowanej przez nią innowacyjnej w skali globalnej, addytywnej technologii, umożliwiającej ultra-precyzyjne drukowanie nanomateriałów, do zastosowania przy tworzeniu połączeń przewodzących dla półprzewodników, obecnych w urządzeniach oświetleniowych.

 


Realizacja podpisanego przez partnerów porozumienia ma na celu potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez XTPL S. A. oraz ocenę możliwości zaimplementowania jej do procesów produkcyjnych OSRAM.
 
Niemiecki OSRAM nawiązał z nami kontakt, ponieważ poszukuje on efektywnych rozwiązań technologicznych dla wyzwań związanych z produkcją przyszłych generacji elementów oświetleniowych. Odpowiedzią może być właśnie technologia druku XTPL. Nasi partnerzy zdecydowali się na współpracę w zakresie ewaluacji technologii do tworzenia specyficznych połączeń przewodzących. Potencjalne przemysłowe zastosowanie metody XTPL w branży oświetleniowej to kolejny dowód na jej platformowość, pozwalającą na wykorzystanie w szeregu dynamicznie rosnących branżach wysokich technologii – powiedział dr Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.
 
OSRAM to globalny gracz branży oświetleniowej. Obok GE Lighting i Philips jest jednym z trzech największych producentów sprzętu oświetleniowego na świecie. Koncern rozwija i produkuje także materiały optoelektroniczne. OSRAM działa w ramach grupy kapitałowej, która w roku obrotowym 2018/2019 (zakończonym 30 września 2019 roku) wypracowała blisko 3,5 mld EUR przychodów. OSRAM (poprzez OSRAM Licht AG) jest notowany na giełdzie we Frankfurcie od 2013 roku, a jego obecna wycena przekracza 4 mld EUR. Grupa ma silnie rozwinięty komponent badawczo-rozwojowy – niemal 18 tys. patentów oraz wniosków patentowych w portfolio. W 2019 roku na działalność R&D OSRAM przeznaczyło ponad 11 proc. rocznych przychodów.
 
Rozwiązanie zbliżone do tego, którego poszukuje partner, częściowo rozwinęliśmy w ramach prac nad technologią dedykowaną dla rynku naprawy defektów w wyświetlaczach oraz dla branży inteligentnego szkła. Dzięki temu możemy rozpocząć współpracę z OSRAM na etapie proof of concept, bez poprzedzania go kilkunastomiesięcznym projektem badawczym, związanym z otwarciem nowego pola aplikacyjnego – uzupełnił Filip Granek.
 
Branża oświetleniowa od wielu lat zmierza w stronę coraz większego wykorzystania materiałów półprzewodnikowych emitujących światło. Wykorzystuje się je w oświetleniu LED i OLED. Firma XTPL S.A. może mieć w tym zakresie znaczącą rolę do odegrania. Wejście w nowe pole aplikacyjne może zająć XTPL mniej czasu dzięki wykorzystaniu efektów prac nad technologią dla rynku wyświetlaczy i smart glass.
 
Zgodnie z przewidywaniami Frost & Sullivan z czerwca 2019 r., szacowana wielkość globalnego rynku oświetlenia LED w 2019 roku to prawie 70 miliardów USD, natomiast w 2023 ma to już być niemal 100 miliardów USD, co oznacza szybki wzrost o 9 % (CAGR 2019-2023)*. Jest to zatem bardzo ciekawy i perspektywiczny sektor dla polskiej spółki.
 
 
Firma XTPL S.A. działa w segmencie nanotechnologii. Firma rozwija i komercjalizuje innowacyjną w skali globalnej, platformową technologię, chronioną przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe, która umożliwia ultra-precyzyjne drukowanie nanomateriałów. Metoda XTPL jest przełomowa. Decyduje o tym unikatowe połączenie kilku cech: jest to metoda addytywna – pozwalająca na znaczne oszczędności czasu oraz materiału, umożliwiająca wykorzystanie zalet druku – takich jak skalowalność, efektywność kosztowa, prostota i szybkość – do produkcji zaawansowanych urządzeń dzięki niespotykanej dotąd precyzji (rozmiar struktur 1-8 mikrometrów) oraz bez konieczności użycia pola elektrycznego. Ze względu na swój platformowy charakter, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w szeroko rozumianej branży elektroniki drukowanej. Obecnie spółka koncentruje się na komercjalizacji technologii dla sektora wyświetlaczy.
 
Źródło: XTPL
 

Treści powiązane:Komentarze: