Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-09-13)   LUG

LUG S.A. z III miejscem w I edycji Badania Świadomości Klimatycznej

Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas, przeprowadziły badania spółek giełdowych w zakresie ich świadomości klimatycznej i oddziaływania na otoczenie. Podstawą badań były raporty niefinansowe spółek giełdowych. Grupa Kapitałowa LUG S.A. w tym roku po raz pierwszy opublikowała raport dotyczący zagadnień niefinansowych wpływających na prowadzenie działalności i już jako debiutant zakwalifikowała się do badania, plasując się w ścisłej czołówce i zajmując trzecie miejsce.

 


Organizatorzy badania przeanalizowali blisko 150 raportów spółek giełdowych podlegających obowiązkowi raportowania informacji niefinansowych. Dane dotyczyły lat 2017 i 2018.  Zawartość raportu oceniano w 10 kategoriach. Kluczowe były pytania o raportowanie emisji gazów cieplarnianych, a także pytania dotyczące strategii i polityk klimatycznych spółek. Średni wynik wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania. Blisko połowa, bo aż 66 ze 143 spółek, nie zdobyła nawet ułamkowych części punktu. Lider zestawienia osiągnął wynik 7,33 pkt. Grupa LUG zajęła III miejsce z wynikiem 5,67 punktów. Zaledwie 32 spółki osiągnęły więcej niż 2 pkt., a jedynie sześć spółek uzyskało minimum 5 pkt.

 
Muszę przyznać, że zaskoczyły mnie wyniki badania. Po pierwsze nie spodziewałem się, że jeszcze tak wiele polscy przedsiębiorcy mają w tej kwestii do zrobienia. Po drugie jestem zadowolony, że zajmując wysoką, trzecią pozycję potwierdziliśmy, że jako spółka jesteśmy świadomi wpływu wywieranego na otoczenie. Jest to spójne z naszym modelem biznesowym, ponieważ nasze innowacyjne rozwiązania z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej są energooszczędne i wpływają na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo skupiamy się obecnie na segmencie Smart City, oferując systemy zarządzania oświetleniem będące tkanką nerwową dla wielu innych systemów miejskich. Dzięki temu energooszczędność samego oświetlenia rozprzestrzenia się także na inne segmenty zarządzania miastem dając perspektywy znaczących ograniczeń zużycia energii, redukcji zanieczyszczeń i podnoszenia komfortu życia mieszkańców. Naszym celem jest pokazanie, że dbałość o środowisko naturalne mamy wpisane w DNA spółki. Cieszę się, że zostało to docenione w badaniu prowadzonym przez niezależne i profesjonalne podmioty – komentuje wyniki badania Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej LUG.S.A.

 
Jak podkreśla Piotr Biernacki, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, badanie pokazało niski stan świadomości klimatycznej polskich przedsiębiorstw, a przede wszystkim wpływu, jaki dane podmioty mają na otoczenie.
 
Inicjatorzy projektu chcą podnieść świadomość dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu i jednocześnie dostarczyć inwestorom, klientom i wszystkim innym publicznym interesariuszom rzetelnych, mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę kwestie zmian klimatu w procesach zarządzania.
 
Wszyscy mamy jeszcze dużo do zrobienia, aby ograniczyć negatywne oddziaływanie człowieka na środowisku i zatrzymać zmiany klimatyczne. W LUG również będziemy pracować nad działalnością zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju i budowaniem odpowiedniej polityki klimatycznej. Najważniejsza nie jest jednak pozycja w rankingu, lecz szczera troska o środowisko i praca na rzecz redukcji zużycia energii i zanieczyszczeń – dodaje Ryszard Wtorkowski.
 
Wyniki pierwszej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek zostały ogłoszone podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Metodologia badania i jego wyniki są dostępne na stronie internetowej Fundacji Standardów Raportowania www.standardy.org.pl i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych www.seg.org.pl.
 
Źródło: LUG
 

Treści powiązane:Komentarze: