Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2017-03-16)   ES-SYSTEM

Wyniki ES-SYSTEM w 2016 r. pod wpływem dekoniunktury w kraju

 
(wartości w mln zł) IV kw. 2016 IV kw. 2015 Zmiana % 2016 2015 Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów
  i  materiałów
54,4 51,75 5,1% 182,1 184,2 -1,1%
  Sprzedaż w kraju 44,6 41,9 6,4% 145,9 151 -3,4%
  Sprzedaż za granicą 9,77 9,79 -0,2% 36,2 33,1 9,3%
  Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 2,6 2,9 -11,1% 3,5 9,9 -64,3%
  Rentowność operacyjna EBIT 4,7% 5,6%   1,9% 5,4%  
  Zysk netto 2 1,4 41,4% 3,3 8,4 -60,9%
  Rentowność sprzedaży netto (zysku) 3,7% 2,7%   1,8% 4,6%  

 
Jednoprocentowy spadek sprzedaży w całym 2016 roku do poziomu 182,1 mln zł to pochodna spowolnienia koniunktury budowlanej w Polsce, co wpłynęło negatywnie na sprzedaż w kraju. W omawianym okresie sprzedaż zagraniczna wzrosła o 9,3% r/r. W samym IV kwartale 2016 roku przyśpieszyliśmy tempo wzrostu przychodów i zanotowaliśmy  wzrost zysków w kraju. To dobry prognostyk na 2017 rok – mówi Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

 
Sprzedaż w kraju w 2016 r. pod wpływem spowolnienia w branży
 
W IV kwartale 2016 roku sprzedaż krajowa ES-SYSTEM wyniosła 44,6 mln zł, tj. wzrost o 6,4% r/r, pochodna ożywienia na rynku budowlanym oraz finalizacji wielu projektów w końcówce roku. Był to najlepszy kwartał w historii sprzedaży krajowej spółki. Wynik IV kwartału pozwolił w części nadrobić spowolnienie z poprzednich dwóch kwartałów ubiegłego roku. Narastająco w 2016 roku Grupa zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 145,9 mln zł, tj. spadek o 3,4% r/r.
 
W 2016 roku w ujęciu segmentowym w oświetleniu przemysłowym spółka osiągnęła 47,6% wzrostu r/r. Segment oświetlenia architektonicznego zanotował 17,4% spadku r/r, a zewnętrznego 16,8% spadku r/r, co było spowodowane ograniczeniem inwestycji budżetowych w oświetlenie uliczne. Powyższe dane uwzględniają zmiany w przyporządkowaniu segmentowym.
 
Przykładowe realizacje krajowe Grupy ES-SYSTEM w IV kwartale 2016 roku:
 • Modernizacja oświetlenia szpitala – Giżycko
 • Modernizacja Hali Delphia Yachts – Olecko
 • Fabryka Mebli Eco Progress – Ełk
 • Modernizacja Galerii Handlowej Magnolia – Wrocław
 • Biurowce Bonarka for Business – Kraków
 • Sąd Okręgowy i Rejonowy – Zamość
 • Fabryka Pratt and Whitney – Kalisz
                     
 
Eksport w górę
 
W IV kwartale 2016 roku Grupa ES-SYSTEM osiągnęła wynik ze sprzedaży eksportowej na poziomie 9,77 mln zł, tj. niższy o 0,2% w stosunku do analogicznego kwartału 2015 roku. Narastająco w 2016 roku sprzedaż w eksporcie wyniosła 36,2 mln zł i była wyższa o 3,1 mln zł, tj. o 9,3% r/r. Wzrost sprzedaży eksportowej w 2016 roku związany był z rozwojem na rynkach: francuskim (229% wzrostu r/r), rumuńskim (272% wzrostu r/r) oraz szwajcarskim (32% wzrostu r/r). W 2016 roku największy udział w sprzedaży należał do rynku francuskiego, który osiągnął 11%  sprzedaży eksportowej, tj. 4 mln zł.

 
Sprzedaż eksportowa w 2016 roku stanowiła 1/5 całkowitej sprzedaży Grupy. Największe wartościowe wzrosty odnotowaliśmy we Francji, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Są to kraje Unii Europejskiej, co pokazuje że produkty ES-SYSTEM z powodzeniem konkurują na wymagających rynkach. W Rosji ES-SYSTEM zanotowała 44% r/r wzrost sprzedaży – mówi Prezes ES-SYSTEM


Przykładowe realizacje zagraniczne Grupy ES-SYSTEM w IV kwartale 2016 roku:
 • Salon Mercedesa – Lizbona, Portugalia
 • Centrum Handlowe Sun Plaza – Bukareszt, Rumunia
 • Gadamer Platz, Frankfurt nad Menem, Niemcy
 • Szpital St-Augustinus Hospotal-Pharmacy – Wilrijk, Belgia
 • Le Chantier: Fontenoy-Segur, siedziba premiera i biura administracji publicznej ­–  Paryż, Francja
 • Biurowce Z-Tower – Ryga, Łotwa

 
Rewolucja LED-owa – udział ledów w sprzedaży rośnie
 
W IV kwartale 2016 roku sprzedaż rozwiązań LED-owych w kraju wzrosła o 23,6% r/r, osiągając poziom 62,5% udziału w  sprzedaży Grupy. W 2016 roku oświetlenie LED w kraju stanowiło 59,3% całkowitej sprzedaży wobec 46,8% w całym 2015 roku. Na rynku eksportowym udział sprzedaży produktów LED ma stałą tendencję wzrostową. W IV kwartale 2016 roku ich sprzedaż za granicą wzrosła o 54,4% w stosunku do IV kwartału 2015 roku, co dało udział na poziomie 76%. Narastająco w 2016 roku oświetlenie LED w eksporcie stanowiło 74,7% całkowitej sprzedaży wobec 57,4% w całym 2015 roku.

 
W związku z rosnącym popytem, obserwujemy stały wzrost sprzedaży sprzętu oświetleniowego w technologii LED. Obecnie ES-SYSTEM koncentruje się na ofertowaniu i realizacji projektów głównie w oparciu o tę technologię. W 2017 roku spółka planuje dalszy rozwój zaplecza technologicznego, co pozwoli na osiągnięcie przewagi nad innymi firmami działającymi na rynku polskim – podkreśla Prezes Gawrylak.

 
Mniejsze zyski pomimo dobrego IV kwartału
 
W IV kwartale 2016 roku EBIT spółki wyniósł 2,6 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do IV kwartału 2015 roku o 11,1%. Narastająco w 2016 roku zysk operacyjny wyniósł 3,5 mln zł, tj. spadek o 64,3% r/r. Koszty operacyjne w całym 2016 roku wyniosły 60,7 mln zł i były wyższe o 4,4% niż przed rokiem. Jest to pochodna wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych i kosztów prowizji zagranicznych przedstawicieli handlowych (wzrost o 2,5% r/r do poziomu 56 mln zł) w spółce ES-SYSTEM SA, a także udziału w targach Light&Building we Frankfurcie (jednorazowy koszt w wysokości ok. 0,8 mln zł). Grupa poniosła 3,1 mln zł straty na pozostałej działalności operacyjnej w porównaniu do straty w wysokości 0,8 mln zł w 2015 roku. Pochodna głównie odpisów: na należności i kosztów likwidacji zapasów.
 
W IV kwartale 2016 roku ES-SYSTEM osiągnęła 2 mln zł zysku, tj. wzrost o 41,4% r/r. Narastająco w 2016 roku spółka zanotowała wynik w wysokości 3,3 mln zł, co oznacza spadek względem 2015 roku o 5,1 mln zł, tj. 61%.
 
 
Perspektywy dalszych wzrostów w 2017 r.
 
Na rynku krajowym, w oparciu o wyniki IV kwartału 2016 roku oraz aktualny poziom zamówień i prognozy sprzedaży Zarząd spodziewa się jednocyfrowego spadku dynamiki sprzedaży w I kwartale 2017 roku w porównaniu do sprzedaży w I kwartale 2016 roku, w związku z wysoką bazą porównawczą. W sprzedaży eksportowej ES-SYSTEM oczekuje w I kwartale 2017 roku co najmniej jednocyfrowego wzrostu sprzedaży zagranicznej r/r. Spółka, w oparciu o portfel zamówień, zakłada dalszy wzrost eksportu, przede wszystkim na rynkach europejskich, takich jak Szwajcaria, Chorwacja, Rumunia oraz na Bliskim Wschodzie. W planach jest również intensyfikacja działań marketingowych, w szczególności udział na targach oświetleniowych w Dubaju i Paryżu.

 
W 2017 roku nadal będziemy  koncentrować się na wzmacnianiu pozycji rynkowej i powiększaniu przewagi konkurencyjnej poprzez wysoką jakość produktów, oferowanie kompleksowych rozwiązań, elastyczność oferty, poszerzanie posiadanych i budowanie nowych kompetencji oraz stosowanie zaawansowanych technologii, a w przyszłości kontynuację oferowanie nowych, własnych rozwiązań technicznych – mówi Prezes ES-SYSTEM.

 
Inwestycje i rozwój w 2017 r.
 
Zakładane na 2016 roku wydatki inwestycyjne w wysokości 10 mln zł zostały zrealizowane na poziomie 6 mln zł, ze względu na przesunięcie się terminu zakończenia części inwestycji na I kwartał 2017 roku.
 
Łączna wartość planowanych inwestycji w 2017 roku wynosi 9 mln zł. Dotyczy ona przed wszystkim nakładów na maszyny i urządzenia w zakładach produkcyjnych. ES-SYSTEM planuje dalszy rozwój  zaplecza technologicznego Grupy, co pozwoli osiągając przewagę nad innymi firmami działającymi na rynku polskim.
 
Przykładem wprowadzania do oferty nowoczesnych technologii są systemy prezentowane na targach Light&Building. Nowa generacja opraw LED realnie wpływająca na okołodobowy rytm życia człowieka i spójna ze światowym trendem „Human Centric Lighting”. Dzięki aktywizującej funkcji światła zwiększa ona wydajność pracy w biurze, nauki w szkole oraz rekonwalescencji pacjentów w szpitalach i ośrodkach opieki. Kolejną innowacją są systemy z dynamiczną kontrolą bieli, które imitują światło dzienne i znajdą zastosowanie w modernizowanych galeriach handlowych.
 
W 2017 roku spółka będzie się koncentrować na rozwoju oferty produktowej opartej o rozwiązania LED i systemy sterowania. W tym celu powołany został nowy zespół ISS – Inteligentne Systemy Sterowania,  pracujący nad  produktami, które mają szansę osiągnąć przewagę konkurencyjną na coraz szybciej rozwijającym się rynku inteligentnego sterowania oświetleniem.
 
ES-SYSTEM będzie kontynuowała współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym, zarządzającym specjalną strefą ekonomiczną, na terenie której zlokalizowany jest zakład w Dobczycach. Spółka będzie pełniła rolę partnera wspierającego program KPT ScaleUp. Celem projektu jest wsparcie rodzimych start’upów, pracujących nad innowacjami technologicznymi dla przemysłu i smart city.
 
Źródło: ES-SYSTEM
 

Treści powiązane:Komentarze: