Wydarzenia branżowe | Raporty i analizy  (2017-02-23)  

Rośnie rozmiar rynku materiałów stosowanych w technologii LED

Światowy rynek materiałów LED rośnie głównie dzięki rozwojowi nowych obszarów zastosowań diod LED i zapotrzebowaniu na nie związanemu z poszukiwaniem oszczędności energii elektrycznej, a także zapotrzebowaniu na ekrany o wysokiej rozdzielczości do smartfonów i telewizorów.
 
W najbliższej przyszłości rynek diod LED będzie pobudzany przez rosnące pole zastosowań w oświetleniu motoryzacyjnym i w wyświetlaczach oraz zapotrzebowanie związane z oświetleniem domowym i przemysłowym. To z kolei będzie napędzało popyt na materiały do produkcji diod LED. Również korzystna polityka rządów, w tym liczne programy znakowania i certyfikacji, zapewniają nowe możliwości rozwojowe dla branży LED. Jedną z głównych przyczyn szybkiego upowszechniania oświetlenia LED jest jego relatywnie niższe zużycie energii elektrycznej w porównaniu z oświetleniem tradycyjnym. W niektórych przypadkach ten pobór energii jest ograniczony do zaledwie jednej trzeciej. Ponadto na skutek rosnącego nacisku na rozwój przemysłu technologii informacyjnych oraz wzrost wytwarzania energii i infrastrukturę jej dystrybucji w gospodarkach wschodzących, oczekuje się spadku cen diod LED, głównie w wyniku postęp w technologii ich produkcji.

Materiały półprzewodnikowe tworzące światowy rynek materiałów LED można najogólniej podzielić na cztery główne grupy: arsenek galu (GaAs), fosforo-arsenek galu (GaAsP), fosforek galu (GaP) i inne. Arsenek galu jest substancją chemiczną najpowszechniej stosowaną we wszystkich rodzajach diod LED, takich jak LED miniaturowe, LED wysokich mocy i LED do specjalnych aplikacji. Dlatego ma on największy udział w tym rynku już od 2013 r. Materiały stosowanych do epitaksjalnego osadzania warstw na powierzchni materiałów (MOCVD) można sklasyfikować jako trójmetylogal (TMGa), trimethylaluminum (TMA), trimethylindium (TMIn), triethylgallium (TEGa) i C2Mg2. W tej kategorii najczęściej stosowanym materiałem jest trimethylgallium (TMGa), który osiąga największy udział rynkowy  również od 2013 r. Największym rynkiem dla materiałów LED są obecnie kraje Azji i Pacyfiku, a po nich Ameryka Północna i Europa. Popyt na materiały LED w krajach Azji i Pacyfiku jest napędzany głównie przez dużą skalę przemysłowej produkcji w Chinach, Korei Południowej i na Tajwanie. Oczekuje się także, że rosnąca zastosowanie LED w technologii różnego rodzaju wyświetlaczy będzie powodować rozwój rynku materiałów LED w Ameryce Północnej i Europie.
 

Komentarze: