Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2018-05-01)   ZDM Warszawa

Oświetlenie Warszawy w 2017 r. wg. raportu rocznego Zarządu Dróg Miejskich

Według raportu rocznego 2017 opublikowanego przez Zarząd Dróg Miejskich miasta st. Warszawy, w mieście znajdowało się 112 tys. opraw oświetleniowych zlokalizowanych na 98 tys. słupów oświetleniowych i trakcyjnych. W ubiegłym roku na warszawskich ulicach wymieniono blisko 1300 słupów oświetleniowych i zainstalowano 1177 nowych. Na utrzymanie i remonty oświetlenia wydano 64,3 mln zł.

Przeprowadzone remonty były kompleksowe, wymieniano okablowanie i urządzenia sterujące, montowano nowe słupy i nowoczesne oprawy. Nowe oświetlenie otrzymały nie tylko jezdnie, ale też chodniki. Przy okazji remontów doświetlane były także przejścia dla pieszych. W 2017 roku utrzymano duże tempo modernizacji oświetlenia. Wymieniono blisko 1,3 tys. słupów, czyli tyle ile w 2016 roku. Dla porównania – w 2015 roku było ich 500. Nowe oświetlenie jezdni, chodników i doświetlenie przejść dla pieszych pojawiło się w al. Zjednoczenia, al. Lotników, na ul. Świętojerskiej i Namysłowskiej. W strefie „historycznej”, na ul. Moliera, Krzywickiego i w al. Wojska Polskiego, pojawiły się stylizowane pastorały z oprawami LED. Nowoczesne oświetlenie jezdni stanęło na ul. Browarnej, Łojewskiej, Smoczej, Nowolipie i Grenadierów, gdzie także doświetlone zostały przejścia dla pieszych. Na ul. Grójeckiej nowe oświetlenie zyskała droga dla rowerów i chodnik.
 
W 2018 rok są zaplanowano kolejne przebudowy i remonty oświetlenia ulicznego,  w ich ramach zostanie zainstalowanych 1500 nowych latarni.


Źródło: Raport roczny 2017 Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy

Komentarze: