Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-06-18)   LUG

LUG osiągnął stabilne wyniki finansowe i poprawa rentowności w I kw. 2020

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2020 roku. Od stycznia do marca br. przychody wyniosły 45,39 mln zł i w porównaniu do I kwartału 2019 roku wzrosły o 7,9 proc. To najwyższe przychody odnotowane w historii spółki w pierwszym okresie rozliczeniowym roku. Zysk netto osiągnął poziom 1,91 mln zł prezentując dynamikę r/r na poziomie 46,9 proc. Dobre wyniki sprzedaży to efekt przesunięcia realizacji części ważnych projektów zagranicznych z IV kwartału 2019 na pierwsze trzy miesiące 2020 roku i istotnego zwiększenia eksportu. Na pozytywny wynik netto korzystnie wpłynęły także różnice kursowe w rozliczeniach ze spółką zależną LUG Argentina.

 


Początek roku przyniósł poprawę rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. W I okresie sprawozdawczym Grupa LUG wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 18,28 mln zł, czyli o 6 proc. więcej niż przed rokiem. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 40,28 proc., przekraczając ustalony w strategicznych kierunkach rozwoju cel powyżej 40 proc. Wynik EBITDA wyniósł w I kwartale br. 3,41 mln złotych o 1,4 proc. mniej niż przed rokiem. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 7,5 proc. i była niższa o 0,7 proc. w porównaniu do I kwartału minionego roku. Marża netto wzrosła o 1,1 p.p. w stosunku do wyniku z I kw. 2019 roku i osiągnęła poziom 4,2 proc. Zysk operacyjny wyniósł 1,11 mln złotych.

 
– Pierwsze trzy miesiące roku upłynęły pod znakiem turbulencji wywołanych przez pandemię koronawirusa. Choć identyfikujemy jej wpływ na poziom zamówień w kolejnych miesiącach, to początek roku pozwolił nam zwiększyć przychody i uzyskać dodatnią rentowność na każdym poziomie rachunku wyników. – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej LUG S.A.


Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają stabilną pozycję spółki na rynkach międzynarodowych. Przychody z zagranicy wzrosły o 5,8 p.p. r/r przekraczając pułap 72 proc. i osiągając wartość 32,90 mln zł, podczas gdy przychody realizowane w Polsce okresowo spadły o 5,8 proc. r/r do wartości 12,49 mln złotych.


Wpływ pandemii COVID-19 na branżę
 
W branży budowalnej widoczne jest oczekiwanie związane z rozwojem sytuacji epidemiologicznej i ekonomicznej. Podobnie sytuacja wygląda na rynku oświetlenia. Prognozowane tempo wzrostu inteligentnego rynku oświetlenia LED w latach 2020-2025, w porównaniu do danych sprzed pandemii, spadło o 21 proc.

 
– Pandemia zmieniła prognozy rozwoju rynku. Wielu inwestorów wstrzymuje się z decyzją o rozpoczęciu nowych projektów. Gospodarka i zamówienia zwalniają, a instrumenty tzw. tarczy antykryzysowej nie trafiają w nasze potrzeby. Dla firm takich jak nasza najważniejsze jest pobudzanie inwestycji. Wymieniając oświetlenie klient czy JST inwestuje w realne obniżenie kosztów energii, czyli przyszłe oszczędności, napędzając jednocześnie popyt i wspierając koniunkturę całej branży budowlanej. – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski.

 
LUG nie czeka jednak biernie na poprawę sytuacji. W odpowiedzi na nowo identyfikowane potrzeby związane z lękiem społecznym przed rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, LUG postanowił opracować nowe skuteczne rozwiązania.

 
Zmieniły się też priorytety stawiane przed producentami oświetlenia. Obecnie głównym czynnikiem napędzającym rozwój rynku oświetlenia jest wzrost zapotrzebowania na oświetlenie specjalistyczne, w tym do dezynfekcji. Chcąc włączyć się w ogólnoświatową walkę z pandemią wykorzystując nasze najważniejsze kompetencje, opracowaliśmy rodzinę opraw do sterylizacji powierzchni i powietrza za pośrednictwem światła UV-C. Ich potwierdzona badaniami skuteczność zdecydowanie przewyższa inne dostępne na rynku rozwiązania i można je stosować w obecności ludzi np. w placówkach medycznych, edukacyjnych czy usługowych. – mówi Ryszard Wtorkowski.

 
Promieniowanie UV-C to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni. Eliminuje do 99,9 proc. bakterii i wirusów w pomieszczeniu. Urządzenia do sterylizacji UV-C są zalecane w walce z SARS-CoV-2. Oprawy PURELIGHT produkowane przez LUG zwiększają poziom bezpieczeństwa pracy w placówkach medycznych, oświatowych, a także administracji publicznej. Nowe produkty mogą być szeroko stosowane w transporcie publicznym, firmach usługowych i produkcji.

 
To bardzo szybkie wdrożenie rodziny opraw UV-C o nadzwyczaj wysokiej skuteczności dezynfekcji potwierdza ogromne kompetencje naszego zespołu R&D w zakresie emisji światła i zarządzania promieniowaniem UV-C. Potwierdziliśmy tym samym słuszność naszych nieustających inwestycji w rozwój dywizji badawczo-rozwojowej. – komentuje Ryszard Wtorkowski.

 
Światowy rynek UV-LED wyceniany jest na 268 mln USD w 2020 r., a do końca 2026 roku ma osiągnąć 1 044 mln USD [1]. Globalny rynek sprzętu do dezynfekcji UV według prognoz ma osiągnąć 3,4 mld USD do 2026 r. [2]
 
[1] Global UV-LED Market Research Report 2020, 08-Jan-2020
[2]Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019-2026, November 2019

 

Treści powiązane:Komentarze: