Wydarzenia branżowe | Trendy i kierunki  (2016-08-17)   LIGHTING.PL - M. Kołakowski

Rok 2017 wymusi kolejne zmiany w oświetleniu drogowym

Dwie ostatnie dekady XX wieku były dla polskich gmin okresem intensywnej modernizacji oświetlenia drogowego. Stare instalacje z rtęciowkami były zastępowane oprawami wyposażonymi w najbardziej wówczas efektywne wysokoprężne lampy sodowe. W 2017 r., zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, nastąpią kolejne zmiany. Zakończy się 3 etap wprowadzania  wymagań Unii Europejskiej dotyczących oświetlenia ulicznego.

 


Rewolucja oświetlenia sodowego na tyle obniżyła jego energochłonność, że światło przestało być nagminnie wyłączane dla oszczędności, jednak rachunki za energię elektryczną na oświetlenie ulic i terenów miejskich nadal stanowiły bardzo znaczącą pozycję w budżetach gminnych. Obecnie wiele władz samorządowych stoi w obliczu poważnego problemu, ponieważ wiele zainstalowanych na ich terenie opraw oświetlenia ulicznego powinno być wycofanych z użytku do 2017 r.
 
Unia Europejska w dążeniu do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń atmosfery powstających podczas spalania paliw stałych w procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych, wydała wiele dyrektyw i rozporządzeń wycofujących z użytku energochłonny sprzęt oświetleniowy, także ten używany w oświetleniu drogowym.
 
W dwóch pierwszych etapach zmian zakończonych w 2015 r. zakaz wprowadzania na rynek europejski objął już świetlówki typu T10 i T12 (zakończenie w 2012 r.), wysokoprężne lampy sodowe o najniższej skuteczności typu standardowego, wtykowe i przystosowane do pracy ze statecznikami lamp rtęciowych (zakończenie w 2012 r.), wszystkie wysokoprężne lampy rtęciowe (zakończenie w 2015 r.) oraz wysokoprężne lampy metalohalogenkowe nie spełniające kryteriów funkcjonalnych określonych rozporządzeniem.
 
Wycofanie w 2012 r. wysokoprężnych lamp sodowych o niższej wydajności spowodowało zalecenie, aby wszelkie bieżące konserwacje sodowych instalacji oświetlenia drogowego były wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem lamp o wysokiej skuteczności świetlnej.
 
Z kolei całkowite wycofanie z rynku lamp rtęciowych, które nastąpiło w 2015 r., wymusiło przeprowadzenie modernizacji oświetlenia, która mogła być przeprowadzona przy użyciu opraw do wydajnych lamp sodowych lub opraw LED.
 
13 kwietnia 2017 r. zakończy się 3 etap określony w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009, zmienionym przez rozporządzenie nr 347/2010, które ustala wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów oświetleniowych przeznaczonych dla sektora instytucjonalnego, w tym do oświetlenia ulicznego. Spowoduje to m.in.:
  • dopuszczenie do wprowadzania na rynek UE wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych jedynie o ściśle określonych, wysokich wartościach skuteczności świetlnej,  współczynnika zachowania strumienia świetlnego i współczynnika trwałości,
  • bardzo znaczne podwyższenie wymogów sprawności energetycznej dla stateczników elektromagnetycznych do wysokoprężnych lamp wyładowczych wysokiej intensywności,
  • wymóg konstrukcyjny dla opraw z wysokoprężnymi lampami wyładowczymi dotyczący wyposażenia ich w takie właśnie stateczniki.
 
Spowoduje to, że już wkrótce oprawy uliczne z tradycyjnymi lampami wysokoprężnymi – sodowymi i metalohalogenkowymi, nawet tymi o wysokiej efektywności energetycznej oraz statecznikami elektromagnetycznymi zaczną znikać z ofert producentów. Dlatego wiele polskich gmin rozpoczęło już inwestowanie w nowoczesne i efektywne energetycznie oświetlenie wykorzystujące technikę LED, a proces ten w najbliższym czasie będzie musiał być jeszcze bardziej zintensyfikowany.
 

Komentarze: